gototopgototop

Шановні майбутні учасники ЗНО!

ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО в основний період реєстрації (перереєстрації) реєструються особи, які НЕ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ЗНО ПІД ЧАС ОСНОВНОЇ СЕСІЇ у зв’язку з тим, що:

1) обрали для проходження ЗНО два навчальних предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день*;

2) у рік проведення ЗНО навчаються за кордоном**;

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у ЗНО з окремого(-их) навчального(-их) предмета(-ів), що проводиться в певні дні**;

4) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії**;

5) у період проведення основної сесії ЗНО з окремих навчальних предметів**:

– братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України;

– складатимуть державні іспити;

– перебуватимуть за кордоном.

*Особи, зазначені в підпункті 1, разом із реєстраційними документами мають надіслати до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного) навчального предмета під час додаткової сесії.

 

**Особи, зазначені в підпунктах 2 – 5, разом із реєстраційними документами мають надіслати до ДпРЦОЯО заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(-их) навчального(-их) предмета(-ів) під час додаткової сесії та один із документів, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії.

Рішення про реєстрацію абітурієнтів для участі в додатковій сесії ЗНО приймає регламентна комісія при ДпРЦОЯО.

Повідомлення про прийняте регламентною комісією рішення щодо участі особи в додатковій сесії з певних навчальних предметів, надсилається їй разом із іншими документами, що підтверджують реєстрацію.

Терміни проведення додаткової сесії

з 03.07.2017 до 17.07.2017

за окремим графіком*

*Детальний графік буде оприлюднено до 28 квітня 2017 року.

Увага! Пункти проведення додаткової сесії ЗНО створюються, як правило, у м. Дніпрі.

Перелік документів, які потрібно подати до ДпРЦОЯО в основний термін реєстрації (перереєстрації) для розгляду можливості участі в додатковій сесії

Причини,

що перешкодили взяти участь в основній сесії ЗНО

Документи,

які потрібно подати на розгляд регламентної комісії при ДпРЦОЯО разом з іншими реєстраційними документами

1. Обрання для проходження ЗНО двох навчальних предметів, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день (іноземні мови).

1. Заява.

2. Навчання за кордоном з відсутністю можливості пройти ЗНО під час основної сесії.

1. Заява.

2. Довідка, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено період навчання.

3. Наявність релігійних переконань, що перешкоджають участі у ЗНО з окремого(-их) навчального(-их) предмета(-ів), що проводиться в певні дні.

1. Заява.

2. Клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.

4. Необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії (можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи у зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом).

1. Заява.

2. Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання форми № 086-3/о, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840, із зазначенням особливої(-их) (спеціальної(-их)) умови, що створюється під час проведення додаткової сесії ЗНО.

5. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України у період проведення основної сесії ЗНО з окремих навчальних предметів.

1. Заява.

2. Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу.

6. Складання державного іспиту в період проведення основної сесії ЗНО з певного навчального предмета.

1. Заява.

2. Довідка з навчального закладу, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому навчальному закладі, а також дату складання ним державного іспиту, яка збігається з датою проведення ЗНО з певного навчального предмета.

7. Перебування за кордоном в день проведення основної сесії ЗНО з певного навчального предмета.

1. Заява.

2. Документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у день проведення ЗНО з певного навчального предмета.

Увага! Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися копія його нотаріально засвідченого перекладу українською мовою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

(093)5539946, (068)1511643, (066)6881190)