• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЕРТИФІКАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 2023 РОКУ

Визначення та мета

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Нормативні документи

Докладніше…

Загальна інформація

Порядок проведення сертифікації педагогічних працівників установлює Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

  • незалежного тестування учасників сертифікації (проводить Український та регіональні центри оцінювання якості освіти);

  • самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи);

  • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи).

До кожного наступного етапу допускатимуться ті учасники, які успішно пройшли попередній.

Реєстрація

Цьогоріч Міністерство освіти і науки України поширило сертифікацію на інші категорії педагогічних працівників, розпочавши пілотування процедур для вчителів базової середньої освіти – мовно-літературної і математичної освітніх галузей.

Відповідно до наказу МОН у 2023 році участь у сертифікації зможуть взяти не лише вчителі початкової школи (не більше 1500), а й по 500 вчителів з математики і української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти.

Розрахунок граничної кількості вчителів, які можуть бути зареєстровані у 2023 році для проходження сертифікації за категоріями.

Реєстрація вчителів початкової школи для проходження сертифікації тривала з 30 січня по 13 лютого 2023 року й проходила у два етапи:

  • основний (30 січня–05 лютого) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

  • додатковий (06–13 лютого) – у межах загальної граничної кількості.

Особливості тесту

Зміст тесту визначається Програмою незалежного тестування, орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми і схема нарахування балів за виконання тестових завдань затверджено наказами Українського центру оцінювання якості освіти.

Тест укладено українською мовою. Він міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких відведено 180 хвилин. Докладніше...

Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання всіх тестових завдань.

Підготовка для вчителів початкової школи

Матеріали щодо тестів можна побачити тут.

Тести ЗНО для вчителів онлайн.

Лист-виклик

3 березня в Кабінеті учасника сертифікації розміщено листи-виклики, у яких зазначено адреси пунктів проведення незалежного тестування. Радимо учасникам сертифікації завчасно роздрукувати лист-виклик: цей документ обов’язковий для допуску до пункту тестування.

Дати проведення

Незалежне тестування вчителів початкових класів відбулося 11 березня 2023 року.

Незалежне тестування

Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюється з 10:15 до 10:50. Для входу до пункту тестування учасник сертифікації повинен пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та лист-виклик. Докладніше…

Правильні відповіді

Із тестовими зошитами та правильними відповідями до завдань незалежного тестування вчителів початкових класів можна ознайомитися за посиланням.

Результати

22 березня в кабінетах учасників сертифікації розміщено результати незалежного тестування вчителів початкової школи. Учасники незалежного тестування фахових знань і вмінь педагогічних працівників можуть завантажити картку результатів та скан-копії своїх бланків відповідей. Зауважимо, що максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 100.

У разі виникнення сумнівів щодо правильності встановлення результату незалежного тестування учасники сертифікації мали можливість протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів незалежного тестування (до 24 березня включно) подати апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Розгляд такої заяви здійснюється протягом семи календарних днів із дня її отримання.

4 квітня в кабінетах учасників сертифікації розміщено інформацію про допущення чи недопущення до участі в наступних етапах*.

* Ті учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування набрали менше ніж 60 відсотків максимальної кількості тестових балів, вважаються такими, що не склали незалежне тестування та не будуть допущені до участі в наступному етапі сертифікації.

27 липня в кабінетах учасників сертифікації розміщено результати організованого Державною службою якості освіти України експертного оцінювання професійних компетентностей вчителів початкової школи — учасників сертифікації у 2023 році.

Звертаємо увагу, що якщо кількість балів, зазначена у вкладці «Результати», не відповідає кількості балів, зазначеній в електронному експертному висновку, то учасник / учасниця сертифікації мав / мала протягом п’яти календарних днів звернутися до Державної служби якості освіти з вимогою щодо усунення такої невідповідності.

Із 09 серпня учасники, які успішно пройшли сертифікацію, мають змогу сформувати й завантажити Сертифікат учасника сертифікації педагогічних працівників. Ця опція доступна в кабінеті учасника сертифікації (вкладка «Сертифікат»). Підтвердженням видачі Сертифіката є наявність відповідної інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Успішне проходження сертифікації може бути зараховано як проходження чергової (позачергової) атестації. Крім того, відповідно до частини п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту», сертифікований педагогічний працівник має отримувати щомісячну доплату в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката. Зазначимо, що питання, пов’язані з нарахуванням доплат тощо, не належить до компетенції Українського або регіональних центів оцінювання якості освіти.

Запитання-відповіді

Докладніше…