• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Подання документів для участі в додатковій сесії

єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (ЄФВВ/ЄВІ)

(інформацію надано відповідно до чинних нормативних документів і може бути змінено та/або доповнено в залежності від унесення змін до нормативної бази)

ОСНОВНІ
НОРМАТИВНІ
ДОКУМЕНТИ

1. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 441 (Порядок).

УЧАСНИКИ ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЄВІ/ЄФВВ

Участь у додатковій сесії (друга сесія) можуть взяти вступники, які:

1) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

3) не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

  • хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
  • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
  • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів.

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії ухвалюється регламентною комісією при Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО).

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску до участі в додатковій сесії можна дізнатися на нашому сайті та на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

У випадках, зазначених у підпунктах 1, 2, рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань.

ПУНКТИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗАПРОШЕННЯ

Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюються у містах, де розташовані регіональні центри, у регіоні обслуговування яких учасник повинен був складати вступний іспит.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщуються у вигляді запрошень-перепусток на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня проведення додаткової сесії вступних випробувань..

ОСОБЛИВОСТІ
ТА СТРОКИ
ПОДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ

Вступники мають подати на розгляд регламентної комісії при ДпРЦОЯО заяву для участі в додатковій сесії, та, у визначених Порядком випадках, додаткові документи.

Подання до регламентної комісії заяв щодо участі в другій сесії здійснюється:

  • особами, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було порушення процедури, – у день проведення ЄФВВ / ЄВІ одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;

  • особами, які не змогли завершити виконання роботи, або не з’явилися для участі в основній сесії, – протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ (з урахуванням дня проведення)*.

ТЗНК 20.06.2022 – 22.06.2022
ЄВІ 22.06.2022 – 24.06.2022
Економіка та міжнародна економіка (предметний тест)
24.06.2022 – 26.06.2022
Право та міжнародне право (предметний тест)
Облік та фінанси (предметний тест) 29.06.2022 – 01.07.2022
Політологія та міжнародні відносини (предметний тест)
Психологія та соціологія (предметний тест)
Управління та адміністрування (предметний тест) 01.07.2022 – 03.07.2022

* Для подання документів для участі в додатковій сесії ЄВІ/ЄФВВ необхідно написати заяву або роздрукувати, заповнити та підписати її бланк, підготувати інші документи та подати безпосередньо до регіонального центру або надіслати поштовим відправленням (доставити в інший спосіб) на адресу: ДпРЦОЯО, вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАТИ ДО РЕГЛАМЕНТНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ДпРЦОЯО ДЛЯ РОЗГЛЯДУ МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ В ДРУГІЙ СЕСІЇ

Хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Один із документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о.

Стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.

Викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194.

Рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування.

Смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Копія документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим.

Інша причина

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

Неможливість завершення виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я вступника або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентної комісії (рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань)

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Один із документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (додається в разі неможливості завершення виконання вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я вступника).

Допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення результату вступника (рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань)

Апеляційна заява про порушення процедури проведення вступного випробування із проханням про реєстрацію для участі в другій сесії (прийом відповідної заяви здійснюють у день проведення вступного випробування в пункті тестування до виходу особи з нього). Бланк апеляційної заяви надають у пункті тестування на прохання вступника.

Пам’ятайте, що факт написання апеляційної заяви не є гарантією автоматичної реєстрації для участі в другій сесії.

-->

Разом з документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

ОСКАРЖЕННЯ
РІШЕННЯ
РЕГЛАМЕНТНОЇ
КОМІСІЇ

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної комісії при УЦОЯО (вул. В. Винниченка, 5,
м. Київ, 04053)
не пізніше ніж через три робочі дні (із урахуванням часу, необхідного на її доставку) з дати розміщення на сайті регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.

ГРАФІК
ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ
ЄВІ/ЄФВВ

Додаткова сесія відбудеться у термін з 11.07.2022 до 15.07.2022 (графік буде оприлюднено не пізніше 26.04.2022).

ОГОЛОШЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ

До 21.07.2022