• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Подання документів для участі в додатковій сесії

єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (ЄФВВ/ЄВІ)

ОСНОВНІ
НОРМАТИВНІ
ДОКУМЕНТИ

1. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти», затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 441 (Порядок).

УЧАСНИКИ ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЄВІ/ЄФВВ

Участь у додатковій сесії (друга сесія) можуть взяти вступники, які:

1) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

3) не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:

  • хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
  • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
  • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ , але не раніше ніж за сім календарних днів.

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії ухвалюється регламентною комісією при Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО).

Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску осіб до участі в другій сесії ЄФВВ/ЄВІ, зазначається на сайті регіонального центру.

У випадках, зазначених у підпунктах 1, 2, рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань.

ПУНКТИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗАПРОШЕННЯ

Пункти тестування для проведення другої сесії ЄФВВ/ЄВІ створюються в місті Дніпро.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщуються у вигляді запрошень-перепусток на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

ОСОБЛИВОСТІ
ТА СТРОКИ
ПОДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ

Вступники мають подати на розгляд регламентної комісії при ДпРЦОЯО заяву для участі в додатковій сесії, та, у визначених Порядком випадках, додаткові документи.

Подання до регламентної комісії заяв щодо участі в другій сесії здійснюється:

  • особами, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було порушення процедури, - у день проведення ЄФВВ / ЄВІ одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;

  • особами, які не змогли завершити виконання роботи, або не з’явилися для участі в основній сесії, – протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ (з урахуванням дня проведення)*.

ЄВІ 30.06.2021 – 02.07.2021
ЄФВВ 02.07.2021 – 04.07.2021

*Для подання документів для участі в додатковій сесії ЄВІ/ЄФВВ необхідно написати заяву або роздрукувати, заповнити та підписати її бланк, підготувати інші документи та подати безпосередньо до регіонального центру або надіслати поштовим відправленням (доставити в інший спосіб) на адресу: ДпРЦОЯО, вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАТИ ДО РЕГЛАМЕНТНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ДпРЦОЯО ДЛЯ РОЗГЛЯДУ МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ В ДРУГІЙ СЕСІЇ

Хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Один із документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о.

Стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.

Викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194.

Рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування.

Смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Копія документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим.

Інша причина

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

Неможливість завершення виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я вступника або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентної комісії (рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань)

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.

2. Один із документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (додається в разі неможливості завершення виконання вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я вступника).

Допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення результату вступника (рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань)

Апеляційна заява про порушення процедури проведення вступного випробування із проханням про реєстрацію для участі в другій сесії (прийом відповідної заяви здійснюють у день проведення вступного випробування в пункті тестування до виходу особи з нього). Бланк апеляційної заяви надають у пункті тестування на прохання вступника.

Пам’ятайте, що факт написання апеляційної заяви не є гарантією автоматичної реєстрації для участі в другій сесії.

Разом з документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

ОСКАРЖЕННЯ
РІШЕННЯ
РЕГЛАМЕНТНОЇ
КОМІСІЇ

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної комісії при УЦОЯО (вул. В. Винниченка, 5, м. Київ, 04053) не пізніше ніж через три робочі дні з моменту розміщення на сайті регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.

ГРАФІК
ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ
ЄВІ/ЄФВВ

У 2021 році додаткова сесія ЄВІ відбудеться 13 липня, ЄФВВ – 14 липня.