• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО

Інформаційні матеріали

Основні нормативні документи

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 р. № 25, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 р. за № 118/29986.

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 24.05.2016 року № 99 «Про затвердження Методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200).

Етапи визначення результатів ЗНО

1. Ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (за їх наявності).

2. Здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та підготовка висновків щодо порога «склав / не склав».

3. Комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту зовнішнього оцінювання.

4. Перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих сертифікаційних роботах.

5. Визначення тестового бала кожного учасника зовнішнього оцінювання.

6. Встановлення порога «склав / не склав», розроблення та затвердження таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці; ухвалення таблиці відповідності тестових балів критеріальній оцінці.

7. Переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів та за шкалою 1-12 балів.

8. Персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання.

9. Оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

Форми визначення результатів

Результати з певного навчального предмета визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»

  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Шкалювання результатів

Докладніше…

Визначення порогового бала

Докладніше…

Окремим категоріям учасників

Докладніше…

 

 

 

(068) 151-16-43

e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

 

На час дії воєнного стану проведення особистих прийомів громадян

відбувається з 10:00 до 16:00,

обідня перерва з 13:00-13:45