• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ 2023 РОКУ

Інформаційні матеріали

Загальна інформація

Цьогоріч здобувачі повної загальної середньої освіти не проходили державну підсумкову атестацію.

Для вступу на бакалаврський (магістерський – для медицини) рівень вищої освіти абітурієнтам потрібно було пройти національний мультипредметний тест (НМТ).

Нормативні документи

Докладніше…

Складники НМТ

НМТ міститив два блоки: основний і додатковий. До основного блоку увійшли лише обов’язкові навчальні предмети – українська мова та математика. Додатковий блок містив завдання з навчального предмета, який вступник обрав під час реєстрації для участі в тестуванні. Серед запропонованих на вибір були - історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика й хімія.

Третій предмет НМТ є універсальним (абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який обрав). Але для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ застосовуються різні вагові коефіцієнти (якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки – більшу вагу матиме результат з історії України, аніж з біології, а на медичний – навпаки). Інформація про значення коефіцієнтів міститься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Докладніше...

Загальна інформація щодо тестів

Усі завдання НМТ відповідають змісту програм ЗНО з навчальних предметів. У тестах використані завдання, розроблені для зовнішнього оцінювання.

Зміст завдань з історії України охоплює події другої половини XVI – початку ХХІ ст.

У тестуванні з іноземних мов відсутні завданя з аудіювання.

Під час роботи з тестами з математики, фізики та хімії вступники мали можливість користуватися довідковими матеріалами.

Тести з української мови, історії України, біології та хімії містять по 30 завдань, з математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.

Оцінювання наданих учасником відповідей на завдання з кожного предмета НМТ здійснюється відповідно до схем нарахування балів, подібних до використовуваних у ЗНО.

У жодному блоці НМТ не було завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Докладніше...

НМТ за кордоном

За кордоном тимчасові екзаменаційні центри було створено в 53 містах 32 країн. Докладніше…

Реєстрація

Реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ тривала з 3 квітня до 3 травня 2023 року.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно було (скориставшись спеціальним сервісом) самостійно створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати в ньому такі дії:

 • унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

 • завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

 • підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

 • надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

 • сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

До 7 травня 2023 року зареєстровані учасники мали змогу в персональному кабінеті внести зміни до деяких реєстраційних даних (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/ за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ).

Докладніше...

Додатковий період реєстрації

Додатковий період реєстрації тривав з 05.06.2023 до 12.06.2023.

У додатковий період мали змогу зареєструватися (для участі у додатковій сесії) особи, які:

 • не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду;

 • реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації.

Докладніше...

Кількість сесій та строки проведення

Тестування проходило у дві сесії:

 • основна: 05 – 23 червня;

 • додаткова: 11–24 липня.

У додатковій сесії НМТ мали змогу взяти участь вступники, які:

 • зареєструвалися на додаткову сесію під час основного реєстраційного періоду;

 • зареєструвалися для складання НМТ у додатковий період реєстрації;

 • не пройшли тестування під час основної сесії з поважних причин.

Запрошення

Із 26.05.2023 у зареєстрованих учасників основних сесій з’явилася можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, у яких зазначено дату, зміну, час (за Києвом) і місце проведення НМТ. Основна сесія НМТ проводилася у дві зміни.

Із 05.07.2023 в зареєстрованих учасників додаткових сесій з’явилася можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, у яких зазначено дату, час (за Києвом) і місце проведення НМТ. Додаткова сесія НМТ проводилася у дві зміни.

Пункти проведення

НМТ відбувалося в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами. Ворог продовжує атакувати наші міста, тож, як і минулого року, тестування призупинялося під час повітряних тривог і продовжувалося лише після повернення учасників і працівників ТЕЦ із укриттів.

Складання НМТ

НМТ проходило в один день. Для допуску до ТЕЦ Учасник НМТ мав пред'явити документ, що посвідчує особу, Сертифікат та запрошення. Тестування тривало 180 хвилин. Учасники мали можливість самостійно розподілятимуть час між предметами. Докладніше...

Результати НМТ

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок.

Для конкурсного відбору використовуватимуть результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів (таблиці переведення дивись тут). Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного блоку НМТ потрібно було набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Отже, одразу після тестування учасник знав не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й міг зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу.

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100–200 балів було розміщено на персональних сторінках учасників тестування 28 червня 2023 року, додаткової сесії – 29 липня 2023 року.

Результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100–200 балів зазначаються в Інформаційній картці до Сертифіката, розміщеній у персональному кабінеті. Докладніше...

Апеляції

Цьогоріч учасники НМТ мали змогу подавати апеляційні заяви щодо:

 • порушення процедури проведення НМТ в тимчасовому екзаменаційному центрі;

 • відмови в реєстрації для участі в НМТ;

 • недопуску до участі в додаткових сесіях НМТ.

Докладніше…

Вступна кампанія та НМТ

Для всіх спеціальностей встановлено вагові коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про значення коефіцієнтів міститься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Докладніше…

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021 чи 2020 року.

Звіти / дані

Докладніше…

Запитання-відповіді

Докладніше…