• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ-2023

Загальна інформація

Подання особами заяв та/або відповідних документів для участі в додаткових сесіях може бути здійснено в основний (03.04.2023–03.05.2023) та додатковий (05.06.2023 –12.06.2023) періоди реєстрації, а також протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник мав брати участь.

Рішення про надання можливості особі пройти НМТ під час додаткових сесій приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (регламентна комісія) (крім осіб, які реєструються в додатковий період реєстрації та які бажають пройти НМТ у населеному пункті, у якому тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ (ТЕЦ) буде створено лише під час додаткових сесій).

Основні нормативні документи

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31.03.2023 № 46 «Про затвердження Особливостей подання документів для участі в національному мультипредметному тесті під час додаткових сесій у 2023 році»

Строки проведення додаткових сесій

Строки проведення додаткових сесій: 11.07.2023 – 24.07.2023

Із 05.07.2023 в зареєстрованих учасників додаткових сесій з’явилася можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення, у яких зазначено дату, час (за Києвом) і місце проведення НМТ. Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США. Докладніше...

Зверніть увагу: допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хв і припиниться за 10 хв до початку тестування, тож рекомендуємо заздалегідь прокласти маршрут доїзду.

ВАЖЛИВО! Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог в додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія». Якщо є змога, рекомендуємо мати роздруковане запрошення.

Термін отримання результатів

Інформацію про результати додаткової сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників тестування не пізніше 29 липня 2023 року.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В НМТ
ПІД ЧАС ДОДАТКОВИХ СЕСІЙ В ОСНОВНИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ (03.04.2023–03.05.2023)

Хто має право на реєстрацію і коли

Подання документів для участі в додаткових сесіях у межах часу, відведеного на основний період реєстрації, здійснюють особи, які не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що:

1) у період проведення основних сесій НМТ (з 05 до 23 червня 2023 року) братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України;

2) у період проведення основних сесій НМТ (з 05 до 23 червня 2023 року) складатимуть державні іспити;

3) виявили бажання пройти НМТ у населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише під час додаткових сесій* (маються на увазі закордонні ТЕЦ)* .

Особливості реєстрації

Особам, зазанченим у пункті 1, 2 потрібно вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій (поставити відповідну позначку у персональному кабінеті, створеному на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти) та завантажити сканкопію та/або фотокопію одного з документів, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях.

Особам, які виявили бажання пройти НМТ у населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише для проведення додаткових сесій, потрібно під час унесення інформації щодо участі в НМТ у персональному кабінеті, створеному на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, підтвердити бажання проходити НМТ під час додаткових сесій.

Перелік документів, сканкопії та/або фотокопії яких потрібно завантажити у персональному кабінеті в основний термін реєстрації (03.04.2023–03.05.2023) для розгляду можливості участі в додатковій сесії

Причини, що перешкоджають участі в основній сесії НМТ

Документи

Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України в період проведення основних сесій НМТ

Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу

Складання державних іспитів в період проведення основних сесій НМТ

Довідка з місця навчання, де має бути зазначено дату складання особою державного іспиту, яка припадає на період проведення основних сесій НМТ

Інформація про допуск / недопуск

Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у її персональному кабінеті.

Особі, яку не допущено до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр оцінювання якості освіти (регіональний центр) надсилає відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ДОДАТКОВИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ
ДЛЯ УЧАСТІ В НМТ ПІД ЧАС ДОДАТКОВИХ СЕСІЙ (05.06.2023–12.06.2023)

Хто має право на реєстрацію

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, здійснюють реєстрацію осіб, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

2) не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

3) реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Особливості реєстрації

Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, окрім реєстраційних документів мають завантажити до персонального кабінету копію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

Особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, доопрацювати надану ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію та/або копії документів.

Докладніше…

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ НМТ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ СЕСІЙ
(05.06.2023–23.06.2023)

Хто має право на реєстрацію

Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій зареєстрована на основну сесію особа мала брати участь (день проведення НМТ), до регіонального центру, який здійснював реєстрацію особи для участі в основних сесіях НМТ, здійснюють подання документів для участі в додаткових сесіях особи, які:

1) не з’явилися до ТЕЦ через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення НМТ;

 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до ТЕЦ, що трапилося до проведення НМТ;

 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ;

 • інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ;

2) у день проведення НМТ, брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;

3) брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;

 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

 • дочасне припинення процедури НМТ в певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Зверніть увагу! Особи, які брали участь у НМТ, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення НМТ у ТЕЦ, можуть подати заяву щодо порушення процедури, де вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій*. Таку заяву особа має подати через відповідального за ТЕЦ в день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього.

* Рішення про участь в додаткових сесіях зазначених осіб приймає регламентна комісія в разі встановлення факту порушення процедури проведення НМТ, що впливає на об’єктивність результату НМТ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Особи, зазначені в пункті 1, яким через певні обставини необхідно змінити місце проходження тестування, мають у заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій вказати населений пункт в Україні, де перебуватимуть під час проведення додаткових сесій, або країну і населений пункт за кордоном, у якому бажають пройти НМТ під час додаткових сесій, зазначені в Переліку закордонних населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 квітня 2023 року № 378 (зі змінами).

Перелік документів, які потрібно подати до регіонального центру протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ, у якій особа мала брати участь, для розгляду можливості участі в додатковій сесії

Причини, що перешкодили взяти участь в основній сесії НМТ

Документи, які потрібно подати на розгляд регламентної комісії

Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), тренувальних зборах із підготовки до них або перебували в дорозі до/з місць проведення відповідних заходів

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі

Хвороба, через яку особа не з’явилася до ТЕЦ (або з’явилася, але не змогла взяти участі в тестуванні)

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Один із документів або його копію (у разі подання документів електронною поштою), зазначених в абзацах 2–5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о

Смерть рідних по крові або шлюбу

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія свідоцтва про смерть (або копія одного з документів, передбачених підпунктами а, б, г, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)).

3. Копія документа, що підтверджує родинні зв’язки з померлим.

Викрадення паспортного документа, необхідного для допуску до ТЕЦ, через яке особа не з’явилася до ТЕЦ (або з’явилася, але не змогла взяти участі в тестуванні)

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копія відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (підтвердний документ має бути видано не пізніше дати дня проведення НМТ)

Інші форс-мажорні обставини

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Довідка або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально)

Участь в основній сесії НМТ, але неможливість розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення стану здоров’я;

 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;

 • дочасне припинення процедури НМТ в певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання тесту

1. Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання (відповідальний за ТЕЦ) у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ*.

* Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях учасника НМТ, приймає регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Строки та засоби подання документів

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та підтвердні документи мають бути подані до регіонального центру протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);

 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа, вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);

 • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Адреса ДпРЦОЯО: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Інформація про допуск / недопуск

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у персональному кабінеті такої особи.

Особі, щодо якої ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

Зверніть увагу! Учаснику, який з поважних причин не зміг завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії НМТ, зареєструвався для участі в додатковій сесії, але не взяв участі в ній, результат основної сесії НМТ може бути відновлено рішенням апеляційної комісії – за умови подання таким учасником заяви до Українського центру. Відповідну заяву особа має подати не пізніше 31 липня 2023 року.