• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

РЕЄСТРАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БАЖАЮТЬ УЗЯТИ УЧАСТЬ У ЄФВВ ТА/АБО ЄВІ

Основні нормативні документи

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2023 № 525 «Щодо переліків населених пунктів, на території яких у 2023 році буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування під час основної сесії»

Особливості конкурсного відбору

Для конкурсного відбору зараховують бал (бали):

1) ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;

2) ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) або ЄВІ 2023 року та фахового іспиту – для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»;

3) ЄВІ (2023 року), фахового іспиту – для вступу на інші спеціальності.

Які іспити треба вказати в реєстраційній картці-заяві, щоб не помилитися у виборі необхідних для вступу на магістерську програму?

Особливості проведення

Тестування можна буде пройти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити пункти тестування для проведення магістерських випробувань, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи / організації готові підтримати проведення випробувань.

ЄФВВ, ЄВІ – комп’ютерні онлайн-тести для вступу для здобуття магістерського ступеня, що відбуватимуться в пунктах тестуваннях (аналогічних до тих, що використовуватимуться для проведення НМТ).

Основні й додаткові сесії ЄФВВ, ЄВІ проходитимуть у 21 області України та м. Києві. Наразі неможливо провести випробування в АР Крим, Донецькій, Луганській і Херсонській областях, місті Севастополь.

Зауважимо, що ЄФВВ, ЄВІ за кордоном буде проведено тільки в основну сесію у межах наданої закордонними партнерами граничної кількості місць*. Провести ЄВІ заплановано в 9 країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща, Словаччина і Чехія. ЄФВВ буде проведено в 6 країнах: Болгарія, Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Польща і Чехія. Докладніше….

*Зважте на те, що реєстрацію вступників для проходження магістерських випробувань у певному населеному пункті буде припинено достроково в разі вичерпання квоти.

Строки проведення

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

 • основна: 23.06.2023–21.07.2023

 • додаткова: 03.08.2023–16.08.2023

Строки реєстрації

Реєстрація осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, триватиме з 8 до 31 травня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

У додатковий період (12–14 липня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

Особливості реєстрації

Приймальна комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

У разі здійснення дистанційної реєстрації заклади вищої освіти розміщують на своїх офіційних вебсайтах електронну(і) адресу(и) приймальної комісії, зазначену(і) в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, для отримання копій документів вступників, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію. Водночас заклади вищої освіти можуть додатково використовувати інші канали обміну інформацією (власні системи тощо) - за умови розміщення відповідної інформації на сайті закладу освіти і забезпечення можливості використання офіційної електронної адреси приймальної комісії.

Реєстрацію здійснює за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують ДП «Інфоресурс» та Український центр, приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти з метою його участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра.

Вступника, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, вступ на які передбачає проходження єдиного фахового вступного випробування, та за іншими спеціальностями, реєструє приймальна комісія закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за однією з вибраних вступником спеціальностей, вступ на яку передбачає проходження єдиного фахового вступного випробування.

Алгоритм дистанційної реєстрації

1. Сформуйте комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;

 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;

 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;

 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

 • • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психології та соціології). Майте на увазі, що для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань. Зважте також на те, що є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Радимо не зволікати з реєстрацією.

2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані або фотокопії реєстраційних документів. Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.
Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену вами в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену вами в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Інформація для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я

Для вступників з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, під час проходження вступного випробування в комп’ютерній формі створюються особливі (спеціальні) умови, зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, за кодами: 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0305, 0306, 0401, 0601, 0701, 0702. Для вступників, які потребують створення умови за кодом 0204, надається можливість змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп’ютерного онлайн-тестування. Технологія проведення вступних випробувань у комп’ютерній формі не потребує створення умов за кодами 0102, 0105, 0201, 0501.

До початку реєстрації вступників з особливими освітніми потребами, які бажають надати висновок 086-3/о, у якому вказано на потребу створення особливих (спеціальних) умов, які не перелічено вище, приймальна комісія має підготувати запит щодо можливості створення таких умов та разом із копією висновку 086-3/о надіслати його до відповідної регламентної комісії у день звернення вступника.

За результатами розгляду запиту приймальної комісії, зважаючи на форму та технологію проведення вступного випробування, а також матеріально-технічні можливості пунктів тестування, регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) особливу(і) (спеціальну(і)) умову(и), зазначену(і) у висновку 086-3/о, буде створено;

2) форма та технологія проведення вступного випробування у відповідному році не потребує створення особливих(ої) (спеціальних(ої)) умов(и), зазначених(ої) у висновку 086-3/о;

3) через відсутність організаційно-технологічних можливостей у відповідному році неможливо створити особливих(ої) (спеціальних(ої)) умов(и), зазначених(ої) у висновку 086-3/о.

Після отримання від регіонального центру висновку 086-3/о, завіреного підписом секретаря регламентної комісії і печаткою регіонального центру, та витягу з протоколу засідання регламентної комісії, на якому цей висновок було розглянуто, приймальна комісія:

 • реєструє вступника, якщо за рішенням регламентної комісії всі особливі (спеціальні) умови, зазначені у висновку 086-3/о, буде створено;

 • реєструє вступника, якщо за рішенням регламентної комісії форма та технологія проведення вступного випробування не потребує створення всіх інших умов (якщо у висновку 086-3/о, крім інших умов, вказано на потребу у створенні однієї або кількох умов за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0204, 0206, 0301, 0304, 0305, 0306, 0401, 0601, 0701, 0702, то її7їх код/коди має бути зазначено в реєстраційному сервісі);

 • відмовляє в реєстрації, якщо за рішенням регламентної комісії хоча б одну умову неможливо створити у 2023 році через відсутність організаційно- технологічних можливостей.

Унесення змін до реєстраційних даних

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані - він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

Втрата екзаменаційного листка

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат не пізніше 31 грудня року, у якому екзаменаційний листок було видано. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Відмова в реєстрації

Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у вступному(их) випробуванні(ях) – він повинен не пізніше ніж за три тижні до проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок і заяву про відмову в реєстрації.