• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВИХ СЕСІЙ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У 2023 РОЦІ

Загальна інформація

Терміни проведення додаткової (другої) сесії: 03.08.2023–16.08.2023.

Інформація про дату, час і місце проведення тестування зазначається в запрошенні, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» не пізніше 31.07.2023.

Інформацію про результати ЄВІ та ЄФВВ буде розміщено на інформаційних сторінках «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури» не пізніше 18.08.2023.

Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюють у містах, де розташовані регіональні центри. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану перелік населених пунктів, у яких проводиться друга сесія вступних випробувань, визначає Міністерство освіти і науки України з урахуванням безпекової ситуації згідно з пропозиціями обласних органів управління освітою.

Основні нормативні документи

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2023 № 525 «Щодо переліків населених пунктів, на території яких у 2023 році буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проводяться вступні випробування під час основної сесії»

Учасники та особливості допуску

1. Особи, які зареєструвалися під час додаткового періоду реєстрації (12.07.2023–14.07.2023). Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

2. Вступники, які:

1) брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об'єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії вступного випробування, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин, підтверджених відповідними рішеннями регламентних комісій:

  • різке погіршення їхнього стану здоров'я;

  • виникнення в пункті тестування обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я вступників;

  • дочасне припинення процедури вступного випробування в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті тестування через неможливість створення належних умов для виконання екзаменаційної роботи;

3) не змогли взяти участі в основній сесії вступного випробування через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути (хвороба в день проведення основної сесії вступного випробування; стихійне лихо, воєнні дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії вступного випробування;

викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення вступного випробування, але не раніше ніж за п'ять календарних днів; смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення вступного випробування, але не раніше ніж за сім календарних днів);

4) вибрали проходити єдине фахове вступне випробування за спрямуваннями, предметні тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, та зазначали під час реєстрації, за яким спрямуванням бажають проходити єдине фахове вступне випробування під час другої сесії.

Рішення про допуск вступника до участі в другій сесії у випадках, зазначених у підпунктах 1–3, ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2, рішення про допуск ухвалюється в разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань).

Строки та засоби подання документів

1. У день проведення вступного випробування відбувається подання заяв вступниками, які брали участь в основній сесії, але щодо них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань.

2. У день проведення вступного випробування або протягом трьох календарних днів із дня проведення відповідного тестування відбувається подання заяв вступниками, які брали участь в основній сесії, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань.

3. Протягом трьох календарних днів із дня проведення відповідного тестування відбувається подання заяв вступниками, які не змогли взяти участі в основній сесії з причин, які не залежали від їхніх дій і волі та на які вони не змогли вплинути.

Заява щодо надання можливості пройти вступні випробування під час другої сесії та підтвердні документи мають бути подані до регіонального центру в один із способів:

  • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення вступного випробування та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);

  • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа, вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);

  • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. 

Перелік документів, які потрібно подати до регіонального центру протягом трьох календарних днів із дня проведення відповідного тестування, у якому особа мала брати участь, для розгляду можливості участі в додатковій сесії

Для підтвердження факту хвороби в день проведення основної сесії вступного випробування

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Один із документів, зазначених в абзацах другому – п'ятому, восьмому, дев'ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о

Для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.

Для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв'язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194.

Рішення про допуск до участі в другій сесії приймає регламентна комісія лише в тому разі, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування.

Для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами "а", "б", "ґ", "е" пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)).

3. Копія документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим.

Для підтвердження форс-мажорних обставини

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску осіб до участі в другій сесії вступних випробувань, зазначається на сайті регіонального центру.

Оскарження рішення регламентної комісії

Особа має право оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при УЦОЯО не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, необхідного на її доставку) з дати розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.

(068) 151-16-43

e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

 

На час дії воєнного стану проведення особистих прийомів громадян

відбувається з 10:00 до 16:00,

обідня перерва з 13:00-13:45