• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Географія

Дата
проведення

15.06.2021

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2021 з географії

Характеристика сертифікаційної роботи з географії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

54

150

90

ЗНО та ДПА

Особи, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати географію як четвертий предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. У такому разі у процесі визначення результату ДПА буде використано тестовий бал, отриманий учасником / учасницею за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА, – 90.

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з географії визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 26.06.2021.

Завдання та відповіді

Сертифікаційна робота з географії 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з географії 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 балів) з географії 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з географії 2021 року

Сертифікаційна робота з географії 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з географії 2021 року (додаткова сесія)

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО