• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Фізика

Дата
проведення

07.06.2021

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2021 з фізики

Характеристика сертифікаційної роботи з фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

38

180

64

ЗНО та ДПА

Особи, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати фізику як четвертий предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. У такому разі у процесі визначення результату ДПА буде використано тестовий бал, отриманий учасником / учасницею за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА, – 64.

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з фізики визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Завдання та відповіді

Сертифікаційна робота з фізики 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з фізики 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 блаів) з фізики 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з фізики 2021 року

Сертифікаційна робота з фізики 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з фізики 2021 року (додаткова сесія)

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 18.06.2021.

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО