• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Хімія

Дата
проведення

21.05.2021

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2021 з хімії

Характеристика сертифікаційної роботи з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

52

150

74

ЗНО та ДПА

Особи, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати хімію як четвертий предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. У такому разі у процесі визначення результату ДПА буде використано тестовий бал, отриманий учасником / учасницею за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА, – 74.

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з хімії визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Термін
оголошення
результатів

Поріг тесту ЗНО з хімії - 14 тестових балів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 04.06.2021.

Завдання та відповіді

Сертифікаційна робота з хімії 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з хімії 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 блаів) з хімії 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з хімії 2021 року

Сертифікаційна робота з хімії 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з хімії 2021 року (додаткова сесія)

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО