• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Англійська мова

Дата
проведення

25.05.2021

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Характеристика сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

59

150

72

Робота має чотири частини.

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1-3) містить 16 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина «Читання» (Tasks 4-7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують у бланку відповідей Б.

ЗНО та ДПА

Особи, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть обрати англійську мову* як третій або четвертий предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО.

Сертифікаційна робота з англійської мови містить завдання рівня стандарту та профільного рівня. Особи, яким результат ЗНО з англійської мови має зараховуватися як оцінка з ДПА, отримують її за результатами виконання завдань:

  • рівня стандарту (завдання Tasks 1-3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4-6 частини «Читання», завдання 39-43 Task 8, завдання 49-53 Task 9 частини «Використання мови» та завдання частини «Письмо»), якщо вивчали англійську мову на рівні стандарту;
  • рівня стандарту та профільного рівня (всі завдання сертифікаційної роботи), якщо вивчали англійську мову на профільному рівні.

Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА (стандартний рівень), – 56, ДПА (профільний рівень), – 72.

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

*Відповідно до освітньої програми закладу освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з англійської мови визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 18.06.2021.

Завдання та відповіді

Сертифікаційна робота з англійської мови 2021 року (основна сесія)

Завдання з аудіювання з англійської мови 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з англійської мови 2021 року (основна сесія)

Схема оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської мови 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 блаів) з англійської мови 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з англійської мови 2021 року

Сертифікаційна робота з англійської мови 2021 року (додаткова сесія)

Завдання з аудіювання з англійської мови 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з англійської мови 2021 року (додаткова сесія)

Схема оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської мови 2021 року (додаткова сесія)

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО