• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Загальна інформація

(інформацію надано відповідно до чинних нормативних документів і може бути змінено та/або доповнено в залежності від унесення змін до нормативної бази)

Інформаційні матеріали

Визначення

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). ЄФВВ передбачає виконання завдань двох тестів: із загальних навчальних компетентностей (ТЗНК) та предметного. Із проєктами програм предметних тестів і програмами ТЗНК можна ознайомитися на сайті МОН.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Із програмою, на основі якої буде складено тестові завдання, можна ознайомитися за посиланням.

Нормативні документи
ЄФВВ/ЄВІ

Докладніше…

Учасники

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році (Умови) визначено, що:

- вступники до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» зможуть використовувати для вступу результати ЄВІ, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках та кожного блоку ЄФВВ, складеного в рік вступу або вступних іспитів у передбачених Умовами випадках;

- вступники до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти за іншими спеціальностями зможуть використовувати для вступу результати ЄВІ (крім випадків, передбачених Умовами), складеного у 2020, 2021 або 2022 роках.

Реєстрація

Реєстрація для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ триватиме з 26.04.2022 (9:00) до 17.05.2022 (18:00) включно.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Докладніше…

Матеріали
ЄВІ/ЄФВВ

Докладніше…

Запрошення-перепустка

Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме вступні випробування (зміну основної сесії єдиного вступного іспиту), зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», не пізніше 06.06.2022.

Календар вступних випробувань

Проведення основної сесії*:

ТЗНК 20.06.2022
ЄВІ 22.06.2022
Економіка та міжнародна економіка (предметний тест)
24.06.2022
Право та міжнародне право (предметний тест)
Облік та фінанси (предметний тест) 29.06.2022
Політологія та міжнародні відносини (предметний тест)
Психологія та соціологія (предметний тест)
Управління та адміністрування (предметний тест) 01.07.2022

* Якщо особа вияве бажання складати більше одного предметного тесту, а тести проводитимуться в один день, то під час реєстрації їй необхідно обрати, який тест складати в основну, а який – у додаткову сесію.

Результати вступних випробувань

Розміщення на інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» результатів ЄВІ та ЄФВВ:

ТЗНК до 04.07.2022
ЄВІ до 06.07.2022
Економіка та міжнародна економіка (предметний тест)
до 07.07.2022
Право та міжнародне право (предметний тест)
Облік та фінанси (предметний тест) до 11.07.2022
Політологія та міжнародні відносини (предметний тест)
Психологія та соціологія (предметний тест)
Управління та адміністрування (предметний тест) до 12.07.2022

Додаткова та спеціальна сесіЇ

Додаткова сесія відбудеться у термін з 11.07.2022 до 15.07.2022 (графік буде оприлюднено не пізніше 26.04.2022). Результати додаткової сесії вступних випробувань буде розміщено на інформаційних сторінках «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» до 21.07.2022.

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. Оголошення вартості послуги із проведення спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться до 20.07.2022.

Реєстрація вступників для участі у спецсесії ЄВІ триватиме з 26.07.2022 до 04.08.2022. Спецсесію ЄВІ буде проведено – 10.09.2022. Результати буде оголошено не пізніше 19.09.2022.

Звіти/дані

Докладніше…