• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Загальна інформація

Інформаційні матеріали

Визначення

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Єдине фахове вступне випробування складається з предметного тесту та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Нормативні документи
ЄФВВ/ЄВІ

Докладніше…

Учасники

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році (Умови) визначено, що:

- вступники до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» зможуть використовувати для вступу результати ЄВІ, складеного у 2020, 2021 або 2022 роках та кожного блоку ЄФВВ*, складеного у рік вступу або вступних іспитів у передбачених Умовами випадках;

- вступники до магістратури на основі здобутого ступеня вищої освіти за іншими спеціальностями зможуть використовувати для вступу результати ЄВІ (крім випадків, передбачених Умовами), складеного у 2020, 2021 або 2022 роках.

Реєстрація

У 2022 році реєстрація для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ триватиме з 26 квітня до 17 травня включно.

Реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Докладніше…

Матеріали
ЄВІ/ЄФВВ

Докладніше…

Запрошення-перепустка

Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме вступні випробування (зміну основної сесії єдиного вступного іспиту), зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», створеній на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, не пізніше ніж за два тижні до дня проведення основної сесії вступних випробувань.

Календар вступних випробувань

Проведення ЄВІ29 червня 2022 року

Проведення ЄФВВ - в період з 20 червня 2022 року до 02 липня 2022 року за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

Результати вступних випробувань

Офіційне оголошення результатів вступних випробувань здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати вступних випробувань у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів зазначаються в екзаменаційній картці до екзаменаційного листка (додаток 7), що є додатком до екзаменаційного листка.

Додаткова та спеціальна сесіЇ

Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

Звіти/дані

Докладніше…