• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Англійська мова
Сертифікаційна робота з англійської мови 2019 року (основна сесія).
Завдання з аудіювання з англійської мови 2019 року (основна сесія).
Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з англійської  мови 2019 (основна сесія).
Схема оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської мови 2019 (основна сесія).
Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку з англійської мови 2019 року.
Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень з англійської мови 2019 року.
Сертифікаційна робота з англійської мови 2019 року (додаткова сесія).
Завдання з аудіювання з англійської мови 2019 року (додаткова сесія).
Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з англійської  мови 2019 (додаткова сесія).
Схема оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з англійської мови 2019 (додаткова сесія).