• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Інформація для осіб з особливими освітніми потребами,
зумовленими станом здоров’я

Інформацію надано відповідно до чинних нормативних документів і може бути змінено та/або доповнено в залежності від унесення змін до нормативної бази

Інформаційні
матеріали

Яку медичну форму
потрібно подавати
під час реєстрації?

Якщо ви бажаєте взяти участь у ЗНО-2021, але потребуєте створення особливих (спеціальних) умов його проходження (наприклад, проходження ЗНО в аудиторіях, розташованих на перших поверхах пунктів тестування, проходження ЗНО в аудиторіях, де здійснюють сурдопереклад тощо),ДЛЯ УСПІШНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ заповніть відповідні поля в реєстраційній формі та додайте до комплекту реєстраційних документів оригінал медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840.

Хто видає
медичний висновок
за формою
№ 086-3/о?

Для того, щоб отримати медичний висновок, Вам необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я, а саме до лікаря-спеціаліста відповідно до профілю захворювання. Лікар-спеціаліст надає рекомендації щодо необхідності створення особливих умов у пунктах ЗНО з урахуванням особливостей Вашого стану здоров’я.

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична комісія згідно з рекомендаціями лікаря-спеціаліста:

- установить, до якої категорії осіб з особливими освітніми потребами Ви належите;

- визначить особливі умови, які необхідно для Вас створити в пунктах ЗНО відповідно до Переліку особливих (спеціальних) умов, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України (або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення яких Ви потребуєте для проходження ЗНО);

- ухвалить рішення про видачу форми № 086-3/о, де зазначить про необхідність створення особливих умов.

За чиїм зверненням
надається форма?

Форма № 086-3/о надається за зверненням особи з особливими потребами, або одного з батьків, або законних представників неповнолітньої особи з особливими потребами.

Протягом якого
часу медична
установа повинна
надати форму заявнику?

Форма № 086-3/о має бути видана Вам протягом семи днів із дня звернення, але не пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі в ЗНО.

Чи будуть створені
умови, зазначені
в медичному висновку?

Регламентна комісія при Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО), до складу якої входить представник органу управління охорони здоров'я, керуючись чинними нормативними документами, ухвалює рішення про можливість або неможливість створення особливих (спеціальних) умов під час проходження ЗНО відповідно до наданого медичного висновку за формою № 086-3/о.

У який спосіб
повідомлять про
створення для особи
особливих умов
проходження ЗНО?

Якщо визначені медичною установою особливі (спеціальні) умови проходження ЗНО відповідно до нормативних вимог можуть бути створені, то разом із Сертифікатом ЗНО-2021 Ви отримаєте лист-повідомлення про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО. Одночасно регламентна комісія при ДпРЦОЯО поверне наданий Вами оригінал медичного висновку.

У який спосіб повідомлять про неможливість створення особливих умов проходження ЗНО та відмову в реєстрації?

Якщо регламентна комісія при ДпРЦОЯО ухвалить рішення про неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО, зазначених у медичному висновку за формою № 086-3/о(таке рішення ухвалюють, ураховуючи технології проведення ЗНО та матеріально-технічні можливості пунктів ЗНО), разом з реєстраційними документами Вам буде надіслано:

– витяг з протоколу засідання регламентної комісії при ДпРЦОЯО із зазначенням факту та причини відмови у реєстрації для участі в ЗНО-2021;

– копію форми № 086-3/о, завірену підписом секретаря регламентної комісії при ДпРЦОЯО та печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти*.

*До участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до закладів вищої освіти, за результатами вступних іспитів (екзаменів) з певного(их) конкурсного(их) предмета(ів) у закладі вищої освіти допускаються особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в ЗНО, через неможливість створення особливих (спеціальних) умов, - у разі подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії № 086-3/о, завіреної підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Зверніть увагу

Деякі особливі (спеціальні) умови проходження ЗНО можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії, а саме: можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи в зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом (код 0204), адаптація процедури проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля (код 0205). У такому випадку до до комплекту реєстраційних документів необхідно додати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

Особи з порушеннями зору мають можливість у 2021 році пройти зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, з української мови і літератури, математики, історії України та біології.

Щиро бажаємо успіхів!

Додаткову інформацію щодо реєстрації для участі в ЗНО-2021 можна отримати на сайті ДпРЦОЯО
та на нашій сторінці у «Facebook»: Дніпропетровський РЦОЯО
або за телефоном 073 4195038