• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Подання документів для участі в додатковій сесії
під час проведення основної сесії ЗНО

(документи подаються протягом п’яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) (з урахуванням дня проведення зовнішнього оцінювання та часу, необхідного на доставку документів до регіонального центру)

Основні нормативні документи

1. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25.

2. Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, затверджені наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 № 95.

Учасники

Учасники ЗНО, які:

1) у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення;

2) не з’явилися до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (або з’явилися, але не змогли взяти участі у тестуванні) під час основної сесії зовнішнього оцінювання з причин, що не залежали від їхніх дій та волі, і на які вони не могли вплинути;

3) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з: різким погіршенням стану здоров'я; виникненням у пункті зовнішнього оцінювання обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я; дочасним припиненням уповноваженою особою при Українському центрі оцінювання якості освіти (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення ЗНО (ПТ) через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Строки та особливості подання документів

Таким учасникам ЗНО протягом п’яти робочих днів із дня проведення зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) (з урахуванням дня проведення зовнішнього оцінювання та часу, необхідного на доставку документів до регіонального центру) повинні подати до відповідного регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з цього (цих) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, а також один із документів, де відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії.

Заяву та інші документи потрібно подати безпосередньо до Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) або надіслати поштовим відправленням (доставити в інший спосіб) на адресу: ДпРЦОЯО, вул.Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083.

Звертаємо Вашу увагу, що через роботу пошти документи можуть затриматися, унаслідок чого буде неможливим подати їх у визначений термін (п’ять робочих днів із дня проведення ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів), тому потрібно подбати про швидші способи доставки документів до ДпРЦОЯО!

Строки розгляду заяв

Розгляд документів здійснюється регламентною комісією протягом трьох робочих днів після завершення прийому заяв щодо участі в додатковій сесії з певного навчального предмета.

Допуск до участі в додатковій сесії

Допуск осіб до участі в додатковій сесії ЗНО здійснюється за рішенням регламентної комісії при ДпРЦОЯО*.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску до участі в додатковій сесії можна буде дізнатися на нашому сайті та на своїй інформаційній сторінці.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщуються у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників ЗНО не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів).

* Також особа може взяти участь у додатковій сесії, якщо апеляційною комісією при УЦОЯО прийнято рішення про задоволення апеляційної заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії про відмову в допуску до участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання (заява подається до апеляційної комісії УЦОЯО (вул. В. Винниченка, 5, м. Київ, 04053) протягом п’яти робочих днів із дня розміщення на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання інформації про прийняте регламентною комісією рішення, що оскаржується).

Пункти проведення додаткової сесії

Пункти проведення додаткової сесії ЗНО створюються здебільшого в м. Дніпро.

ГРАФІК ПОДАННЯ ЗАЯВ ЩОДО УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО-2022

Предмет ЗНО

Терміни

Фізика

23.05.2022 – 27.05.2022

Хімія

26.05.2022 – 01.06.2022

Українська мова, українська мова і література

31.05.2022 – 06.06.2022

Математика, математика (завдання рівня стандарту)

03.06.2022 – 09.06.2022

Іспанська мова

06.06.2022 – 10.06.2022

Німецька мова

Французька мова

Англійська мова

07.06.2022 – 14.06.2022

Історія України

10.06.2022 – 17.06.2022

Географія

14.06.2022 – 20.06.2022

Біологія

17.06.2022 – 23.06.2022

ПЕРЕЛІК ПОВАЖНИХ ПРИЧИН ТА ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАТИ ДО ДпРЦОЯО ДЛЯ РОЗГЛЯДУ МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО-2022

Причини,
що перешкодили взяти участь в основній сесії ЗНО

Документи,
які потрібно подати на розгляд регламентної комісії при ДпРЦОЯО

Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу.

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Перебування в дорозі до/з місць проведення міжнародних, всеукраїнських заходів (змагань, конкурсів, олімпіад, турнірів тощо) та/або тренувальних зборів

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи (за наявності) та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі.

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Один з документів*, зазначених в абзацах 2–5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або довідку з місця роботи, де зазначено, що в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) наявний листок непрацездатності особи (із зазначенням його номеру, датами відкриття та закриття);

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.
*Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о.

Стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за п’ять календарних днів

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії з певного навчального предмета приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати проведення ЗНО з відповідного навчального предмета;

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія свідоцтва про смерть (або копію одного з документів, передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)), та копію документа, що підтверджує родинність по крові або шлюбу з померлим.

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Інші причини, через які учасники ЗНО не змогли взяти участі в основній сесії зовнішнього оцінювання

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Довідка або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів.

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Участь у тестуванні, але неможливість розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Разом із заявою особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я, повинні подати до регламентної комісії один із документів, зазначених в абзацах 2 – 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

3. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії учасника ЗНО, приймається регламентною комісією на підставі записів, зроблених у документах пункту проведення зовнішнього оцінювання. Особа допускається до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання відповідного результату зовнішнього оцінювання.

Участь у тестуванні, але неможливість розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з: виникненням у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров'я; дочасним припиненням уповноваженою особою при Українському центрі оцінювання якості освіти (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення ЗНО через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія Сертифіката ЗНО-2022.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії учасника ЗНО, приймається регламентною комісією на підставі записів, зроблених у документах пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Особа допускається до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання відповідного результату зовнішнього оцінювання.

Участь у тестуванні, але неможливість завершення виконання сертифікаційної роботи з певного предмета через допущення щодо учасника порушення процедури проведення ЗНО, і бажання учасника пройти зовнішнє оцінювання з цього навчального предмета під час додаткової сесії

1. Апеляційна заява про порушення процедури проведення ЗНО з проханням про реєстрацію для участі в додатковій сесії (прийом відповідної заяви здійснюють у день проведення ЗНО в ПТ до виходу особи з нього). Бланк апеляційної заяви надають у ПТ на прохання абітурієнта.

Рішення про участь у додатковій сесії приймається регламентною комісією в разі встановлення факту порушення процедури проведення ЗНО, що впливає на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання. Особа допускається до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання відповідного результату зовнішнього оцінювання. Пам’ятайте, що факт написання апеляційної заяви не є гарантією автоматичної реєстрації для участі в додатковій сесії!

Разом з документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Повідомлення
про місце та
час проведення
додаткової сесії

Розміщуються у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів).

Графік
додаткової сесії

Фізика

23.06.2022

Хімія

24.06.2022

Українська мова

30.06.2022

Українська мова і література

30.06.2022

Математика

04.07.2022

Математика (завдання рівня стандарту)

04.07.2022

Географія

05.07.2022

Англійська мова

06.07.2022

Історія України

07.07.2022

Біологія

08.07.2022

Німецька мова

11.07.2022

Французька мова

12.07.2022

Іспанська мова

13.07.2022

Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня 2022 року.

(068) 151-16-43

e-mail: rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

 

На час дії воєнного стану проведення особистих прийомів громадян

відбувається з 10:00 до 16:00,

обідня перерва з 13:00-13:45