• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Залученим до проведення ЗНО

  Бланк заяви педагогічного працівника, який уперше залучатиметься до проведення ЗНО

 

 До уваги педагогічних працівників, які були залучені до роботи в 2020 році в пунктах проведення ЗНО та пунктах перевірки тестових завдань. Отримати довідку про нарахування коштів можна за посиланням

 

Шановні колеги!

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ «Про перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті як окремого напряму підвищення кваліфікації в комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти, які залучаються Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО) для виконання посадових обов’язків на тимчасових пунктах, що створюються для проведення процедур ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ, під час яких закріплюються та вдосконалюються навички педагогічної майстерності за напрямками управлінських (І), професійних (ІІ), соціальних компетентностей (ІІІ), можуть бути зараховані результати як окремий напрям підвищення кваліфікації.

Перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі. Обсяг перезарахування відповідає фактично відпрацьованому часу, але не може бути більшим одного кредиту ЄКТС, що становить 30 годин у міжатестаційний період за одним із напрямків компетентностей (І-ІІІ). Педагогічні працівники, які працювали в пунктах проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ у 2020 році, мають можливість роздрукувати Сертифікати, використовуючи їх як підтвердження одного з напрямів підвищення кваліфікації.

 

Розвиток управлінських компетентностей

Відповідальний за ЗНО в окрузі, уповноважена особа УЦОЯО, відповідальні за тимчасові пункти, помічники відповідальних за тимчасові пункти, особи, які проводять навчання персоналу (крім екзаменаторів, старших екзаменаторів)

Сертифікати

(для пошуку Сертифіката необхідно скористатися фукцією контекстного пошуку Ctrl + F -> прізвище)

Розвиток професійних компетентностей

Особа, яка проводить навчання екзаменаторів, екзаменатори, старші екзаменатори, старші-екзаменатори-куратори (якщо така особа залучається РЦОЯО), експерти

Сертифікати

(для пошуку Сертифіката необхідно скористатися фукцією контекстного пошуку Ctrl + F -> прізвище)

Розвиток соціальних компетентностей

Старші інструктори, інструктори, чергові

Сертифікати 1 (А-Л, до прізвища Литвинчук).

Сертифікати 2 (Л-Я, від прізвища Литвинюк)

(для пошуку Сертифіката необхідно скористатися фукцією контекстного пошуку Ctrl + F -> прізвище)