gototopgototop

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

29.05.2008 р. №479

Про затвердження Положення про проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень випускників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки №946 від 20.10.2008)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2008 р. за №522/15213

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 №1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (зі змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 №33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за №73/14764,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (додається).

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) подати цей наказ та Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене ним, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І. О. Вакарчук

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2008 р. №479

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2008 р. за №522/15213

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади проведення пробного тестування навчальних досягнень осіб, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

1.2. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень (далі - пробне тестування) - це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних закладів, яке дає можливість їм ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Учасники пробного тестування

2.1. Учасниками пробного тестування є особи, які виявили бажання взяти в ньому участь і зареєструвались у визначені Українським центром оцінювання якості освіти терміни.

2.2. Учасники пробного тестування мають право на:

 • отримання повної інформації про місце та час проведення пробного тестування;

 • виконання пробних тестів, які відповідають вимогам чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення пробного тестування;

 • ознайомлення з правильними відповідями на тестові завдання, наданими організаторами;

 • отримання консультацій щодо процедури зовнішнього незалежного оцінювання.

2.3. Учасники пробного тестування повинні:

 • прибути до пункту пробного тестування за 30 хвилин до його початку, маючи з собою квитанцію про сплату вартості послуг з проведення пробного тестування, реєстраційну картку та паспорт або свідоцтво про народження (для осіб, яким не виповнилося 16 років);

 • виконувати всі вимоги фахівців, які організовують проведення пробного тестування у межах конкретного пункту пробного тестування, що стосуються процедури тестування;

 • під час пробного тестування не заважати іншим учасникам.

(Глава 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки №946 від 20.10.2008)

3. Суб'єкти адміністрування пробного тестування

3.1. Суб'єктами адміністрування пробного тестування є:

 • Український центр оцінювання якості освіти;

 • Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти.

3.2. Повноваження суб'єктів адміністрування пробного тестування:

3.2.1. Український центр оцінювання якості освіти:

 • установлює терміни проведення пробного тестування та реєстрації осіб для участі в ньому;

 • розробляє тестові завдання для пробного тестування;

 • розробляє технологію та процедури проведення пробного тестування;

 • здійснює тиражування зошитів із тестовими завданнями, бланків відповідей, інших документів та організовує їх доставку до регіональних центрів оцінювання якості освіти;

 • визначає вимоги до облаштування пунктів пробного тестування.

3.2.2. Регіональні центри оцінювання якості освіти:

 • проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо особливостей проведення пробного тестування;

 • проводять пробне тестування.

4. Реєстрація учасників пробного тестування

4.1. Реєстрація учасників пробного тестування здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти на підставі заяв, отриманих від осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні. У заяві має бути вказана така інформація про особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані (за наявності), перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає виконувати тест.

4.2. Особи, які виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні, разом із заявою мають подати копію квитанції про сплату вартості послуги з його проведення, що встановлюється згідно з чинним законодавством України.

5. Кадрове забезпечення пробного тестування

5.1. До проведення пробного тестування залучаються фахівці з числа педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів для виконання обов'язків:

 • відповідального за пункт пробного тестування;

 • помічника відповідального за пункт пробного тестування;

 • старшого інструктора, інструктора;

 • чергового пункту пробного тестування.

5.2. Оплата праці осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.3. Проведення навчання осіб, залучених до проведення пробного тестування, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти.

6. Проведення пробного тестування

6.1. Проведення пробного тестування здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.

6.2. Пробне тестування проводиться в пунктах пробного тестування, які добираються з числа загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

6.3. Вимоги до облаштування пунктів пробного тестування визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

6.4. Пункти пробного тестування створюються в районних (обласних) центрах та містах обласного підпорядкування.

6.5. Під час проходження пробного тестування з використанням паперових носіїв учасники заповнюють бланк відповідей типу А (завдання з вибором правильної відповіді) та бланк відповідей типу Б (у разі проведення тестування з предмета, де передбачені завдання з розгорнутою відповіддю).

7. Результати пробного тестування

7.1. Результат учасника пробного тестування визначається ним самостійно після виконання всіх завдань. Для цього в пункті пробного тестування після завершення тестування розміщується інформація з правильними відповідями до бланків типу А та зразком виконання завдань із розгорнутою відповіддю, що передбачають надання відповіді в довільній розгорнутій формі (бланків типу Б).

7.2. Результат учасника за виконання тестових завдань із вибором правильної відповіді (бланк типу А) визначається за сумою балів, отриманих за кожне правильно виконане тестове завдання.

7.3. Результати пробного тестування не використовуються для оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

8. Фінансування

Фінансування витрат на проведення пробного тестування здійснюють фізичні та юридичні особи в порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти
І. Л. Лікарчук