gototopgototop

РЕЄСТРУЄМОСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО 2015

(інформація для випускників загальноосвітніх навчальних закладів минулих років та учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів)

МЕТА РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗОВНІШНЬОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ ОЦІНЮВАННІ 2015 РОКУ. Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту» зовнішнє незалежне оцінювання (далі – ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, використовують для прийому до вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) на конкурсній основі.

Брати участь в ЗНО мають право тільки зареєстровані абітурієнти!


ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ. Реєстрація для участі в ЗНО 2015 триватиме з 5 січня до 20 лютого 2015 року.


ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ.

1. Якщо Ви є ВИПУСКНИКОМ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МИНУЛИХ РОКІВ та вже маєте повну загальну середню освіту (атестат), Вам необхідно підготувати такі реєстраційні документи:

реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами Порядку реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року;

копію документа про повну загальну середню освіту (атестат);

копію паспорта.

2. Якщо Ви є УЧНЕМ (СЛУХАЧЕМ, СТУДЕНТОМ) ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО, ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та здобуваєте повну загальну середню освіту в поточному навчальному році, Вам необхідно підготувати такі реєстраційні документи:

реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами Порядку реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року;

довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття Вами в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти,

копію паспорта.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У разі відсутності паспорта – абітурієнт подає…


ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ. Для створення реєстраційної картки Вам необхідно після 05.01.2015 відкрити сторінку «Реєстрація – 2015», розміщену на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) www.testportal.gov.ua, та, увівши реєстраційні дані у реєстраційну форму*, сформувати реєстраційну картку. Це можна здійснити особисто або звернутися за допомогою до пункту реєстрації.


*ДЕЯКІ АСПЕКТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ПІД ЧАС РОБОТИ З РЕЄСТРАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ:

під час внесення інформації про населений пункт, де Ви перебуватиме під час проведення ЗНО з української мови і літератури та під час проведення ЗНО в червні, пам'ятайте, що з урахуванням цієї інформації здійснюватиметься Ваше закріплення за пунктами проведення ЗНО;

перед тим як обирати перелік навчальних предметів, із яких Ви бажаєте пройти ЗНО (не більше ніж чотири), та зазначати рівень складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури та, у разі необхідності, математики, з’ясуйте, які саме предмети та якого рівня складності необхідні для вступу до ВНЗ на конкретну спеціальність (ця інформація зазначається в Правилах прийому та публікується на сайтах ВНЗ);

Після закінчення формування реєстраційної картки, Вам необхідно роздрукувати бланк реєстраційної картки та контрольно-інформаційний лист (містить у собі корисну інформацію, адресу, на яку необхідно надіслати реєстраційні документи та номер роздрукованої реєстраційної картки, необхідний для відстеження стану обробки реєстраційних документів).

Реєстраційна картка оформлюється українською мовою!

ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ. До початку рукописного оформлення реєстраційної картки, перевірте правильність зазначених у ній даних, які Вами було введено за допомоги клавіатури. Якщо Ви помітили помилку(-ки), виправте її(-їх), повернувшись до реєстраційної форми та роздрукуйте реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист ще раз.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ:

- власноруч напишіть заяву**, у якій засвідчить своє бажання бути зареєстрованим (-ою) для участі в ЗНО, факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.


**ОРІЄНТОВНИЙ ТЕКСТ ЗАЯВИ ПРО УЧАСТЬ В ЗНО 2015

«Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року. З Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості
освіти ознайомлений (-а).
»


- нижче заяви вкажіть дату написання, а також засвідчить її особистим підписом.

- у графах основної частини реєстраційної картки зазначте друкованими літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, що посвідчує особу, або документа, що його замінює;

- у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклейте дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).


ВИПАДКИ, У ЯКИХ ДО КОМПЛЕКТУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНО ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ…


ЗАСВІДЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ. На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.


НАДСИЛАННЯ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ. Після завершення підготовки комплекту документів надішліть реєстраційні документи рекомендованим листом на таку адресу: Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000


Факт надходження реєстраційної картки особи, яка братиме участь у зовнішньому оцінюванні, до пункту обробки регіонального центру є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час прийому на навчання.


ВІДСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОБРОБКИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ. Дізнатися про стан обробки реєстраційних документів в ДпРЦОЯО Ви зможете в он-лайн режимі на сайті УЦОЯО та на нашому сайті (www.dneprtest.dp.ua) за номером реєстраційної картки.


ОТРИМАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ. За умови успішної реєстрації, ДпРЦОЯО виготовить та надішле за адресою для кореспонденції, яку Ви вказали у реєстраційній картці документи, що підтверджують реєстрацію***.

***ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ РЕЄСТРАЦІЮ:

– реєстраційне повідомлення учасника ЗНО;
– Сертифікат ЗНО 2015
;
– інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік».

Для кожного учасника ЗНО на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому!

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ. У разі необхідності Ви можете внести зміни до реєстраційних даних шляхом перереєстрації. Для цього Вам необхідно: зазначити зміни в реєстраційній картці, розміщеній на Вашій інформаційній сторінці, що створена на сайті УЦОЯО, та повторно роздрукувати реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист, оформити реєстраційну картку, додати до неї надісланий раніше Сертифікат ЗНО 2015 для анулювання, відправити документи на адресу ДпРЦОЯО, зазначену в контрольно-інформаційному листі. У разі зміни персональних даних або відомостей про місце навчання, а також особливих умов проходження ЗНО необхідно додати документ, що підтверджує ці зміни.

Вносити зміни до реєстраційних даних можна до 01 квітня 2015 року, а в разі зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури – до 06 березня 2015 року (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).


ВІДМОВА В РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ. Вам буде відмовлено в реєстрації (перереєстрації), якщо Ви:

– порушили вимоги до оформлення реєстраційної картки;

– не надасте один або кілька документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації);

– виявитеся особою, яка, згідно з вимогами чинного законодавства, не має права брати участь в ЗНО;

– надішлете документи пізніше встановленого терміну (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації, Вам буде надіслано рекомендованим поштовим відправленням повідомлення, де буде зазначено причину відмови, та документи надані Вами для реєстрації. Рішення про відмову в реєстрації приймається також у випадку, якщо ДпРЦОЯО не може створити абітурієнту особливі (специфічні) умови для проходження ЗНО відповідно до наданого ним висновку закладу охорони здоров’я.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, не пізніше 06 березня 2015 року може надіслати до регіонального центру оновлений комплект реєстраційних документів.

Особа, якій відмовлено в перереєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, може до 01 квітня 2015 року, а в разі зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури – до 06 березня 2015 року (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) надіслати поштовим відправленням до регіонального центру комплект реєстраційних документів.


РЕЄСТРАЦІЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ. Для участі в додатковій сесії ЗНО в термін з 5 січня до 20 лютого 2015 року реєструються такі категорії осіб:

1. Особи, які в поточному році навчаються за кордоном (випускники закордонних навчальних закладів, учасники міжнародних програм з обміну тощо), які не можуть пройти ЗНО в установлені строки (такі особи під час додаткової сесії можуть пройти тестування з усіх вибраних предметів або лише з тих, з яких вони не мають можливості скласти тести під час основної сесії ЗНО).

2. Особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії ЗНО з одного чи кількох предметів (такі особи під час додаткової сесії можуть пройти тестування з одного чи кількох предметів, з якого(-их) вони не мали можливості скласти тести під час основної сесії ЗНО).

ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ В ЗНО ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ. Якщо Ви через певні причини не зможете взяти участь у ЗНО, то повинні до 01 квітня 2015 року надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий Сертифікат ЗНО 2015 року та заяву про відмову в реєстрації.

Бажаємо успіхів!

Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua або за телефоном (056) 790–24–99, а також у соціальній мережі «ВКонтакте» в групі ЗНО 2015. Офіційна група ДпРЦОЯО або в соціальній мережі "Facebook"