• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ГРОМАДСЬКЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

До уваги представників громадських організацій, батьківських комітетів, піклувальних рад закладів освіти та ЗМІ!

Загальна
інформація

Мета. Громадське спостереження (далі – ГС) за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) здійснюється з метою забезпечення відкритості, прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

Хто може бути громадським спостерігачем і за яких умов. Громадськими спостерігачами можуть бути особи не молодше 18 років, делеговані суб’єктами ГС для здійснення громадського контролю за проведенням ЗНО на громадських засадах, якщо вони пройшли реєстрацію в Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) або в регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі – РЦОЯО) та отримали посвідчення громадського спостерігача встановленого зразка.

Суб’єкти ГС. До суб’єктів ГС відносяться громадські організації, батьківські комітети, піклувальні ради закладів освіти, ЗМІ.

Територія спостереження. Громадські спостерігачі, зареєстровані у Дніпропетровському РЦОЯО, зможуть здійснювати ГС на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Для здійснення ГС у будь-якому регіоні України необхідно зареєструватися в УЦОЯО.

Термін дії статусу громадського спостерігача. Статус громадського спостерігача надається на період з моменту реєстрації представника суб’єкта ГС в УЦОЯО або РЦОЯО та отримання відповідного посвідчення до моменту завершення розгляду апеляційних заяв учасників ЗНО.

Етапи ЗНО, на яких може здійснюватися ГС. Докладніше…

Нормативна
база

Право на здійснення громадського спостереження передбачене Положенням про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 р. № 1354 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016 р. № 20), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 180/28310.

Реєстрація
громадських
спостерігачів

Дніпропетровський РЦОЯО проводить реєстрацію громадських спостерігачів для здійснення громадського спостереження на території Дніпропетровської та Запорізької областей:

з 24 січня 2022 року – проведення зовнішнього оцінювання.

з 24 січня 2022 року – проведення вступних випробування до магістратури із застосуванням технологій ЗНО.

Пам’ятка
громадського
спостерігача

Для спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання, радимо скористатися пам’яткою громадського спостерігача.

Контакти
координатора

Координатор з питань громадського спостереження в ДпРЦОЯО – Дудіна Ольга Олександрівна. Контактний телефон – (056) 790 24 99, (068) 151 16 43

Допоміжні
матеріали

Пам’ятка громадського спостерігача

Права суб’єктів громадського спостереження

Реєстрація громадських спостерігачів

Права та обов’язки громадських спостерігачів

Порядок допуску громадських спостерігачів до об’єктів спостереження