gototopgototop

Права та обов’язки громадських спостерігачів

Громадський спостерігач МАЄ ПРАВО:

Δ ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО;

Δ бути присутніми в пунктах реєстрації, в пунктах проведення ЗНО, аудиторіях, пунктах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної, регламентних та експертних комісій;

Δ ознайомлюватися з протоколами та іншою документацією за результатами засідання апеляційної, регламентної та експертної комісії;

Δ спостерігати за  етапами організації та проведення ЗНО, за умови дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО;

Δ вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях, а також у пунктах обробки та пунктах перевірки;

Δ бути присутнім під час здійснення контролю за дотриманням учасниками ЗНО вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв;

Δ підписувати протокол про завершення процедури проведення ЗНО , у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримувати його примірник.

Громадському спостерігачеві ЗАБОРОНЕНО:

х втручатися у процес проведення ЗНО;

х перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження персоналу на об’єкті спостереження;

х спілкуватися та допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО під час виконання ними завдань в аудиторіях ;

х чинити дії, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання ними сертифікаційних робіт (фото-та відеозйомка, аудіозапис тощо);

х мати при собі в аудиторії, протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи учасниками ЗНО засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації,  а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення ЗНО (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких громадський спостерігач повинен повідомити працівникам пункту проведення ЗНО до початку виконання сертифікаційної роботи);

х використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом  проведення ЗНО.

Громадський спостерігач ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття на об’єкт спостереження;

після прибуття на об’єкт спостереження подати  відповідальному за пункт реєстрації або відповідальному за пункт обробки, відповідальному за пункт проведення ЗНО (або уповноваженій особі УЦОЯО), відповідальному за пункт перевірки , посвідчення громадського спостерігача та документ, що посвідчує особу;

засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших зв'язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, хто проводить ЗНО, у пункті проведення ЗНО, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання у пункті проведення ЗНО;

про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО повідомляти відповідальній особі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ громадських спостерігачів:

У разі порушення громадським спостерігачем законодавства України, у тому числі вимог нормативно-правових актів з питань проведення ЗНО та Положення про громадське спостереження, відповідальна особа робить йому попередження, про що складається акт на об'єкті спостереження.

Громадський спостерігач може бути позбавлений права бути присутнім при проведенні тестування чи іншої процедури ЗНО у випадку повторного (два і більше разів) або грубого порушення порядку проведення ЗНО, а саме спілкування з абітурієнтами або допомога їм під час виконання завдань в аудиторії, фото-, відеозйомка під час безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях,а також у пунктах обробки та пунктах перевірки.

Інформація про прийняте рішення заноситься до протоколу (або як додаток до протоколу) про завершення проведення ЗНО або фіксується у відповідному акті.


Про громадське спостереження

Права суб’єктів громадського спостереження

Реєстрація громадських спостерігачів

Порядок допуску громадських спостерігачів до об’єктів спостереження