gototopgototop

Шановні абітурієнти!

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти передбачено можливість оскарження та подання учасниками апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання або рішення про його анулювання.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного предмета учасник зовнішнього оцінювання може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.

Зразок заяви

Прийом апеляційних заяв відбувається протягом п’яти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання за підсумком зовнішнього оцінювання з певного предмета. Дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

Апеляційні заяви радимо надсилати рекомендованим листом за адресою: вул. Володимира Винниченка 5, м. Київ, 04053, (із поміткою «Апеляційна комісія УЦОЯО»).

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти протягом п’ятнадцяти днів з урахуванням дня їх надходження. Апеляційні заяви, подані пізніше встановленого строку, не розглядаються. Під час розгляду апеляційної заяви до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи.

Інформацію про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії, на якому здійснюватиметься розгляд заяв щодо результатів, буде розміщено на офіційному веб-сайті Українського центру.

Учасники зовнішнього оцінювання, апеляційні заяви яких винесені на розгляд, та (або) їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

Заявник може відкликати апеляційну заяву до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.

Зразок заяви

У ході розгляду апеляційних заяв здійснюються технічна та предметна перевірки. Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання під час автоматизованої комп᾿ютерної обробки. Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об᾿єктивності оцінювання відкритих завдань сертифікаційної роботи шляхом проведення повторного оцінювання завдань.

Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв приймає на відкритому засіданні одне з таких рішень:

  • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат не змінюється);
  • задовольнити апеляційну заяву (відновлення результату, якщо його було анульовано; збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання).

Інформація про прийняте апеляційною комісією рішення розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

Списки осіб, апеляційні заяви яких розглядалися на засіданнях апеляційної комісії:

21 червня 2017 року

26 червня 2017 року

27 червня 2017 року

29 червня 2017 року

30 червня 2017 року

4 липня 2017 року

5 липня 2017 року

7 липня 2017 року

18 липня 2017 року

21 липня 2017 року