• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Українська мова / Українська мова і література

Інформаційні
матеріали

Особливості

У 2021 році з переліку навчальних предметів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) виокремлюють:

1)українську мову (УМ);

2) українську мову і літературу (УМЛ).

Особи, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури.

Умовами прийому на навчаннядля здобуття вищої освіти в 2021 році (Умови прийому) передбачено, що для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови (див. додаток 4 до Умов прийому).

Українська мова, як окремий предмет або, як складова сертифікаційної роботи з української мови і літератури є обов’язковим предметом для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Дата
проведення

Українська мова – 01.06.2021

Українська мова і література – 01.06.2021

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2021 з української мови і літератури (програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів)

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю з української мови сертифікаційної роботи з української мови зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з української мови сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Характеристика сертифікаційної робіти з української мови зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Характеристика сертифікаційної робіти з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови 2021 року

Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи (УМ)

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість тестових балів за виконання усіх завдань роботи

40

150

74

Робота має дві частини.

Частина 1 містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина 2 «Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи (УМЛ)

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість тестових балів за виконання усіх завдань роботи

67

210

16

Робота має чотири частини.

Частина 1 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина 2 «Українська мова» містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина 3 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю» містить 3 завдання відкритої форми. Відповіді на ці завдання треба записати в бланку відповідей В.

Частина 4 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

ЗНО / ДПА
та результати

Сертифікаційна робота
з української мови

Сертифікаційна робота
з
української мови і літератури

Результат виконання завдань буде зараховано як результат ДПА.

Під час прийому до закладів вищої освіти буде використано результат виконання завдань сертифікаційної роботи (конкурсний предмет «українська мова») залежно від спеціальності, що визначено Умовами прийому.

Результат виконання завдань частин 2 та 4 (субтест – українська мова) буде зараховано як результат ДПА.

Під час прийому до закладів вищої освіти буде використано результат виконання як завдань частин 2 та 4 (конкурсний предмет «українська мова»), так і всіх завдань (конкурсний предмет «українська мова і література») сертифікаційної роботи залежно від спеціальності, що визначено Умовами прийому.

Результат ДПА*

1-12 балів за виконання тесту

Результат ДПА*

1-12 балів за виконання субтесту з української мови

Результат ЗНО*

100-200 балів (за умови подолання порогу "склав / не склав")

Результат ЗНО*

100-200 балів з української мови (за умови подолання порогу "склав / не склав" у межах субтесту з української мови)

100-200 балів з української мови і літератури (за умови подолання порогу "склав / не склав")

*Результати з української мови / української мови і літератури визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які подолали поріг "склав / не склав";
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали українську мову або українську мову і літературу для проходження ДПА у формі ЗНО.

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови / української мови і літератури буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 25.06.2021.

Завдання та відповіді з української мови і літератури

Сертифікаційна робота з української мови і літератури 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року (основна сесія)

Схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови і літератури 2021 року (основна сесія)

Схеми оцінювання завдань відкритої форми з короткою відповіддю з української мови і літератури 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 балів) з української мови і літератури 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з української мови і літератури 2021 року

Сертифікаційна робота з української мови і літератури 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року (шрифт Брайля)

Завдання та відповіді з української мови

Сертифікаційна робота з української мови 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови 2021 року (основна сесія)

Схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 балів) з української мови 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з української мови 2021 року

Сертифікаційна робота з української мови 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови 2021 року (додаткова сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови 2021 року (шрифт Брайля)

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО