• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Українська мова / Українська мова і література

Інформаційні
матеріали

Особливості

У 2022 році з переліку навчальних предметів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) виокремлюють:

1) українську мову;

2) українську мову і літературу.

Особи, які завершують у 2022 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, під час реєстрації на ЗНО матимуть можливість обрати, яку саме сертифікаційну роботу виконуватимуть під час зовнішнього оцінювання – з української мови чи з української мови і літератури.

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (Умови прийому) передбачено, що для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови і літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови (див. додаток 4 до Умов прийому).

Українська мова, як окремий предмет або як складова сертифікаційної роботи з української мови і літератури, є обов’язковим предметом для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Дата
проведення

31.05.2022

Нормативні
документи

Зміст сертифікаційних робіт з української мови та української мови і літератури визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для закладів загальної середньої освіти.

Українська мова

Українська мова і література

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю з української мови сертифікаційної роботи з української мови зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з української мови зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з української мови сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Основні
характеристики
тесту з
української мови

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість тестових балів за виконання усіх завдань роботи

40 

150

74

Робота має дві частини

Частина 1 містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити у бланку відповідей А.

Частина 2 «Завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати у бланку відповідей Б.

Основні
характеристики
тесту
з української
мови і літератури

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість тестових балів за виконання усіх завдань роботи

67 

210

116

Робота має чотири частини

Частина 1 «Українська література» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити у бланку відповідей А.

Частина 2* «Українська мова» містить 39 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити у бланку відповідей А.

Частина 3 «Українська мова» «Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю» містить 3 завдання відкритої форми. Відповіді на ці завдання треба записати у бланку відповідей В.

Частина 4* «Українська мова» «Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати у бланку відповідей Б.

ЗНО / ДПА
та результати

Сертифікаційна робота
з української мови

Сертифікаційна робота
з
української мови і літератури

Результат виконання завдань буде зараховано як результат ДПА.

Під час прийому до закладів вищої освіти використовуватиметься результат виконання завдань сертифікаційної роботи (конкурсний предмет «українська мова») залежно від спеціальності, що визначено Умовами прийому.

Результат виконання завдань частин 2 та 4 (субтест – українська мова) буде зараховано як результат ДПА.

Під час прийому до закладів вищої освіти використовуватиметься результат виконання як завдань частин 2 та 4 (конкурсний предмет «українська мова»), так й інших завдань (конкурсний предмет «українська мова і література») сертифікаційної роботи залежно від спеціальності, що визначено Умовами прийому.

Під час прийому до закладів вищої освіти замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього оцінювання з української мови і літератури.

Результат ДПА*

1-12 балів за виконання тесту

Результат ДПА*

1-12 балів за виконання субтесту з української мови

Результат ЗНО*

100-200 балів (за умови подолання порогу "склав / не склав")

Результат ЗНО*

100-200 балів з української мови (за умови подолання порогу "склав / не склав" у межах субтесту з української мови)

100-200 балів з української мови і літератури (за умови подолання порогу "склав / не склав")

*Результати з української мови / української мови і літератури визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів (для усіх учасників / учасниць, які подолали поріг "склав / не склав");
  • критеріальною шкалою 1-12 балів (для осіб, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали українську мову або українську мову і літературу для проходження ДПА у формі ЗНО).

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови / української мови і літератури буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 24.06.2022.

Матеріали
для підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО