gototopgototop

Біологія

Дата
проведення

13.07.2020

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2020 з біології. 

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з біології зовнішнього незалежного оцінювання
2020 року.

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

50

150

82

ЗНО та ДПА

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати біологію як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. У такому разі у процесі визначення результату ДПА буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань
ДПА, –
82.
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Результати

Результати з певного навчального предмета визначаються за:
• рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»;
• критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Сертифікаційна робота з біології 2020 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з біології 2020 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку з біології 2020 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень з біології 2020 року

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з біології 24.07.2020  розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Форми тестових завдань

Підготовка до ЗНО