• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Іспанська мова

Дата
проведення

06.06.2022

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з іспанської мови сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року

Характеристика сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

59

150

72

Робота має чотири частини.

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tareas 1–3) містить 16 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина «Читання» (Tareas 4–7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

Частина «Використання мови» (Таrеа 8 і Таrеа 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують у бланку відповідей Б.

ЗНО та ДПА

Особи, які в 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть обрати іспанську мову* для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО.

Учасники / учасниці ЗНО, які оберуть іспанську мову для складання ДПА, отримають результат за шкалою 1–12 балів залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

– для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань тесту;

– для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань Tareas 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tareas 4–6 частини «Читання», завдань 39–43 Tarea 8, завдань 49–53 Tarea 9 частини «Використання мови» та частини «Письмо».

Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

* Відповідно до освітньої програми закладу освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з іспанської мови визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які в 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 30.06.2022

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО