gototopgototop

Іспанська мова

Дата
проведення

06.07.2020

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2020 з іноземних мов.

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з іспанської мови сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

59

150

72

Сертифікаційна робота з іспанської мови складається з чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

ЗНО та ДПА

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати іспанську мову як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Для тих, хто вивчав іспанську мову на стандартному або академічному рівні, у процесі визначення результату ДПА буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань № 1–16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», № 17–32 частини «Читання», № 39–43, № 49–53 частини «Використання мови» та № 59 частини «Письмо». Для тих, хто вивчав іспанську мову на профільному рівні, використовуватиметься тестовий бал отриманий за виконання усіх завдань тесту. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА (стандартний рівень), – 56, ДПА (профільний рівень), - 72.
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Результати

Результати з певного навчального предмета визначаються за:
• рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»;
• критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Сертифікаційна робота з іспанської мови 2020 року (основна сесія)

Завдання з аудіювання з іспанської мови 2020 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з іспанської мови 2020 року (основна сесія)

Схема оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з іспанської мови 2020 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку з іспанської мови 2020 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень з іспанської мови 2020 року

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови 24.07.2020 розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Форми тестових завдань

Підготовка до ЗНО