gototopgototop

Історія України

Дата
проведення

09.07.2020

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2020 з історії України.

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з історії України 2020 року.

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

60

150

94

Сертифікаційна робота з історії України складається з двох частин: «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» (30 завдань) та «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» (30 завдань).

ЗНО та ДПА

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати історію України для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. Результат виконання завдань частини 1 («Історія України ХХ –
початку ХХІ ст.») буде зараховано (за вибором учасника) як результат ДПА для осіб, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА, – 47.
Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти.

Результати

Результати з певного навчального предмета визначаються за:
• рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»;
• критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Сертифікаційна робота з історії України 2020 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з історії України 2020 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку з історії України 2020 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень з історії України 2020 року

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 24.07.2020 розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Форми тестових завдань

Підготовка до ЗНО