• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Історія України

Дата
проведення

10.06.2022

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2022 з історії України

Характеристика сертифікаційної роботи з історії України 2022 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

60

150

94

Робота має дві частини

Частина 1 «Історія України 1914 р. - початок XXI ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити та записати в бланку відповідей А.

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до 1914 р.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити та записати в бланку відповідей А.

ЗНО та ДПА

Особи, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати історію України для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Таким учасникам / учасницям результат виконання завдань
частини 1 («Історія України 1914 р. – початок ХХІ ст.») буде зараховано як результат з ДПА.

Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з історії України визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Термін
оголошення
результатів

Результати ЗНО з історії України буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 30.06.2022.

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО