• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Історія України

Дата
проведення

04.06.2021

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2021 з історії України

Характеристика сертифікаційної роботи з історії України 2021 року

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

60

150

94

Робота має дві частини

Частина 1 «Історія України XX - початку XXI ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити та записати в бланку відповідей А.

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця XIX ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити та записати в бланку відповідей А.

ЗНО та ДПА

Особи, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати історію України як третій або четвертий предмет для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. Таким учасникам / учасницям результат виконання завдань частини 1 («Історія України ХХ – початку ХХІ ст.») буде зараховано як результат з ДПА. Максимальна кількість тестових балів, які можна отримати за виконання завдань ДПА – 47.

Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з історії України визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України буде розміщено на інформаційних сторінках учасників 25.06.2021.

Завдання та відповіді

Сертифікаційна робота з історії України 2021 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з історії України 2021 року (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (шкала 100-200 балів) з історії України 2021 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (шкала 1-12 балів) з історії України 2021 року

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО