gototopgototop

Математика

Дата
проведення

25.06.2020

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма ЗНО-2020 з математики.

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання
2020 року.

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

35

180

62

ЗНО та ДПА

Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть вибрати математику для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. У такому разі у процесі визначення результату ДПА буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань № 1–30, 33, 34.
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому
до закладів вищої освіти.

Результати

Результати з певного навчального предмета визначаються за:
• рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»;
• критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі зовнішнього оцінювання.

 

Сертифікаційна робота з математики 2020 року (основна сесія)

Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики 2020 року (основна сесія)

Схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики 2020 року (основна сесія)

Коментар до завдання 34 сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року з математики (основна сесія)

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку з математики 2020 року

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень з математики 2020 року

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики 17.07.2020 розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Форми тестових завдань

Підготовка до ЗНО