• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Англійська мова

Дата
проведення

07.06.2022

Інформаційні матеріали

Нормативні
документи

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання
2022 року.

Характеристика сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання
2022 року.

Основні
характеристики
сертифікаційної
роботи

Кількість тестових завдань

Час, відведений на виконання завдань тесту
(у хвилинах)

Максимальна кількість балів за виконання усіх завдань тесту

59

150

72

Робота має чотири частини.

Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1-3) містить 16 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина «Читання» (Tasks 4-7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначають у бланку відповідей А.

Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записують у бланку відповідей Б.

ЗНО та ДПА

Особи, які в 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, можуть вибрати англійську мову* для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Учасники / учасниці ЗНО, які оберуть англійську мову для складання ДПА, отримають результат за шкалою 1–12 балів залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

– для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань тесту;

– для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4–6 частини «Читання», завдань 39–43 Task 8, завдань 49–53 Task 9 частини «Використання мови» та завдання частини «Письмо».

Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

* Відповідно до освітньої програми закладу освіти.

Особливості
визначення
результатів

Результати з англійської мови визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників / учасниць, які обрали цей предмет та подолали поріг «склав / не склав»;
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для осіб, які в 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та обрали цей навчальний предмет для проходження ДПА у формі ЗНО.

Термін
оголошення
результатів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 30.06.2022

Матеріали для
підготовки

Збірки тестових завдань минулих років

Підготовка до ЗНО