gototopgototop

ДУБЛІКАТИ СЕРТИФІКАТІВ та ПОВТОРНІ СЕРТИФІКАТИ

ПРО СЕРТИФІКАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат) – це документ, що засвідчує факт проходження абітурієнтом зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), а також отримання ним результатів. Без Сертифіката абітурієнт НЕ допускатиметься до складання тестів. Під час тестувань у Сертифікаті проставлятимуться відмітки про проходження абітурієнтом ЗНО з певного предмета. Без відмітки в Сертифікаті факту складання тесту з певного предмета результати зовнішнього оцінювання вважаються недійсними.

ЗАБОРОНЕНО: НЕОБХІДНО:
  • Ламінувати бланк Сертифіката.
  • Переклеювати фотокартку.
  • Руйнувати голографічну наліпку.
  • Самостійно робити будь-які виправлення та позначки на бланку Сертифіката.
  • Зберігати бланк Сертифіката в пластиковому файлі в безпечному для документів місці, подалі від забруднюючих речовин.
  • Брати Сертифікат на кожне тестування.

 

У разі потреби у відновленні або заміні Cертифікатів, що використовуються при вступі до закладів вищої освіти у поточному році, учасники ЗНО можуть замовити виготовлення повторного документа про проходження ЗНО (дублікат Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або повторний Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання).

У 2019 році здійснюються відновлення та заміна Сертифікатів, що видавалися у 2017 – 2019 роках. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, у 2019 році приймаються Сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім результатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет у ЗВО буде встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати результат із Сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов на власний розсуд.

 

Виготовлення та видача дублікатів Сертифікатів і повторних Сертифікатів здійснюється відповідно до Порядку виготовлення та видачі повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 05.02.2018 № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2018 року за № 460/341912.

 

Порядком виготовлення та видачі повторних документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти не передбачено виготовлення та видачу повторного сертифіката в разі зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) особи, а також в разі її бажання зазначити в Сертифікаті дані іншого документа, що посвідчує особу, замість документа, на підставі якого особу було зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

ПОВТОРНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО:

1. ДУБЛІКАТ СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Дублікат видається у разі:

1) Втрати, викрадення, знищення Сертифіката.

2) Пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації.

Порядок виготовлення та видачі дублікатів Сертифікатів

2. ПОВТОРНИЙ СЕРТИФІКАТ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Повторні сертифікати видаються у разі:

1) Наявності в Сертифікаті помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні.

2) Зміни (корекції) статевої належності особи, якій було видано Сертифікат. Докладніше...

Порядок виготовлення та видачі повторних сертифікатів

Підтвердження факту отримання Сертифіката, який в поточному році закладами вищої освіти не приймається

Згідно із законодавством не здійснюються відновлення та заміна Сертифіката, використання якого при вступі до ЗВО у поточному році не передбачено. Для підтвердження факту отримання такого Сертифіката та результатів ЗНО видається витяг з відомостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Виготовлення та видачу витягів здійснює Український центр оцінювання якості освіти. Витяги виготовляються на безоплатній основі.