gototopgototop

Порядок виготовлення та видачі повторних сертифікатів

ТЕРМІНИ. Виготовлення повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, починається після завершення часу, встановленого Міністерством освіти і науки України для внесення змін до реєстраційних даних у процесі реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але не пізніше ніж через 3 робочі дні і здійснюється до кінця календарного року (тимчасово припиняється за три тижні до початку зовнішнього оцінювання та відновлюється наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії). Виготовлення повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в попередні роки, здійснюється протягом усього року.

 

ПРИЧИНИ. Повторні сертифікати видаються у разі:

1) наявності в Сертифікаті помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні;

2) зміни (корекції) статевої належності особи, якій було видано Сертифікат. Детальніше…

 

Увага! Порядком не передбачено виготовлення та видача повторного сертифіката в разі зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) особи, а також в разі бажання особи зазначити в Сертифікаті дані іншого документа, що посвідчує особу, замість документа, на підставі якого особу було зареєстровано для участі в ЗНО!

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ. Виготовлення повторного сертифіката здійснюється на підставі заяви про виготовлення повторного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання учасника, якому видавався відповідний Сертифікат, або його законного представника, оформленої за зразком.

У разі оформлення заяви щодо дубліката законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника (копія свідоцтва про народження учасника та копія паспорта законного представника тощо). Комплект документів для виготовлення повторного сертифіката складається з:

1. Заяви про виготовлення повторного сертифіката.

2. Додаткових документів, а саме:

копії платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення повторного сертифіката (у разі зазначення в заяві щодо повторного сертифіката бажання отримати документ особисто) або копії платіжної квитанції про відшкодування витрат на виготовлення та відправлення повторного сертифіката (у разі зазначення в заяві щодо повторного сертифіката прохання надіслати документ поштою);

• двох однакових фотокарток для документів (чорно-білих або кольорових) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку учасника (одна з фотокарток наклеюється на заяву);

• Сертифіката, на заміну якого виготовляється повторний сертифікат;

• копії документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані у Сертифікаті, на заміну якого потрібно виготовити повторний сертифікат).

 

Якщо неможливо зробити копію реєстраційного документа через його відсутність, то подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката, а також офіційне підтвердження достовірності інформації, що містилися в реєстраційному документі. Детальніше…

 

На копіях документів, що подаються для виготовлення дубліката, мають бути напис про засвідчення документа,що складається із слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали,прізвище, дата засвідчення копії.

 

Заяви, оформлені без дотримання вимог, повертаються заявникові з відповідними роз'ясненнями. У таких випадках повторний сертифікат не виготовляється. Особа, якій відмовлено у виготовленні повторного сертифіката, усунувши недоліки, пов’язані з оформленням заяви щодо повторного сертифіката та/або документів, що подаються для виготовлення повторного сертифіката, може повторно звернутися до регіонального центру щодо виготовлення повторного сертифіката.

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВТОРНОГО СЕРТИФІКАТА. Після перевірки комплектності наданого учасником пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, та факту зарахування коштів на рахунок регіонального центру, спеціаліст виготовляє повторний сертифікат. Заяви щодо повторного сертифіката розглядаються у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». Визначені Законом України «Про звернення громадян» строки розгляду заяв щодо повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, поданих пізніше ніж за три тижні до початку зовнішнього оцінювання, застосовуються з наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії.

 

ОТРИМАННЯ ПОВТОРНОГО СЕРТИФІКАТА. Повторний сертифікат надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається учаснику (уповноваженому ним представникові) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві про виготовлення повторного сертифіката.

 

Адреса Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти:

49083, вул.Новоселівська, 27, м.Дніпро

Телефон: (056)790-24-99

Графік прийому громадян:

Пн-Пт з 10:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00