gototopgototop

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

Визначення результатів зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета передбачає такі етапи:

ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (за їх наявності);

здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та підготовка висновків щодо порога «склав / не склав»;

комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту зовнішнього оцінювання;

перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих сертифікаційних роботах;

визначення тестового бала кожного учасника зовнішнього оцінювання;

встановлення порога «склав / не склав», розроблення та затвердження таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці; ухвалення таблиці відповідності тестових балів критеріальній оцінці;

переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів та за шкалою 1-12 балів;

персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання;

оголошення результатів зовнішнього оцінювання.


Результати з певного навчального предмета визначаються за:

рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»

критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.


 

 

 

 

Назад до розділу