gototopgototop

Загальна інформація

Визначення

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Календар 2019

Реєстрація учасників: 13 травня – 03 червня (до 18.00)

Проведення ЄВІ: 02 липня

Проведення ЄФВВ: 04 липня

Оголошення результатів: 15 липня

Процедура реєстрації

Докладніше...

Поширені запитання та відповіді

Докладніше...

Загальна інформація

ЄФВВ та ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄФВВ передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

ЄВІ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

2019 року всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», мають узяти участь у ЄФВВ та ЄВІ.

Для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»), 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») потрібно скласти ЄВІ.

2019 року при вступі до закладів вищої освіти будуть дійсні результати ЄФВВ і 2018, і 2019 року. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов буде зараховано лише з результатів ЄВІ 2019 року.

Матеріали для підготовки до єдиного вступного іспиту
2019 року

Англійська мова

Програма ЄВІ

Загальна характеристика тесту

Схеми нарахування балів

Німецька мова

Програма ЄВІ

Загальна характеристика тесту

Схеми нарахування балів

Французька мова

Програма ЄВІ

Загальна характеристика тесту

Схеми нарахування балів

Іспанська мова

Програма ЄВІ

Загальна характеристика тесту

Схеми нарахування балів

Нормативні документи

Накази Міністерства освіти і науки України

від 16.07.2019 №985 «Щодо проведення у 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту»

від 05.04.2019 №441 «Про затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти»

від 28.03.2019 №410 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄФВВ)

від 28.03.2019 №411 «Про затвердження Програми вступних випробувань» (ЄВІ)

від 11.10.2018 №1096 «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році»

від 29.08.2016 № 1027/900 (спільний з МОЗ) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»

від 08.04.2016 № 409 «Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаціно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»

Накази Українського центру оцінювання якості освіти

від 11.05.2019 №78 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов для вступу у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»

від 10.05.2019 №76 «Про затвердження Загальних характеристих предметних тестів єдиного вступного іспиту для вступу у 2019 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)»

Особливості проведення в попередніх роках

Уперше вступні випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання учасники проходили 2016 року. Тоді іспити було проведено лише у п’яти містах України – Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Чернівцях.  Дев’ять університетів країни, які долучилися до експерименту, здійснювали прийом до магістратури випускників-бакалаврів на підставі результатів  єдиного іспиту, формат проведення якого був максимально наближений до незалежного оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти.

Вже 2017 року всі охочі здобути ступінь магістра за спеціальністю 081 «Право» проходили єдине фахове вступне випробування. Тоді воно містило три блоки:

перший блок – тестування із загальних навчальних правничих компетентностей: аналітичне, критичне й логічне мислення (ТЗНПК);

другий блок – тестування із шести базових юридичних (правничих) дисциплін: конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право (Право);

третій блок – тестування з іноземної мови (англійської,  німецької або французької) (Іноземна мова).

2018 року було значно розширено перелік спеціальностей, вступ на які відбувався на основі вступних випробувань із застосуванням процесів ЗНО, також змінено специфіку тестування. Відтак вступники на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» проходили єдине фахове вступне випробування і складали єдиний вступний іспит (ЄФВВ та ЄВІ).

Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» складали єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Звіти/Дані

В аналітичному дослідженні «Стан юридичної освіти в Україні», підготовленому експертами Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа», розглянуто стан юридичної освіти в Україні з огляду на якість освітньої послуги, що надається закладами вищої освіти, і на якість отриманих випускниками компетенцій (результатів їхнього стандартизованого оцінювання). Проаналізовано дані вступних кампаній на магістратуру (2017 та частково 2016 років) та правничий бакалаврат (2013 та частково 2012 років). Ключовими даними для дослідження послугували, зокрема, результати ЄФВВ у формі ЗНО на магістратуру за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році.

Досліджено якість знань випускників і вступників у розрізі форм навчання, закладів вищої освіти, правничих предметів, способу фінансування навчання, попередньої спеціальності особи. Розглянуто освітню міграцію і перехресний вступ. Запропоновано обґрунтовані рекомендації для МОН щодо формулювання конкурсних оцінок при вступі на правничий бакалаврат і правничу магістратуру. Представлено методику кількісного визначення якості освітньої послуги як ступеня реалізації освітнього потенціалу студента в закладі вищої освіти.

Завантажити аналітичне дослідження за результатами ЗНО «Стан юридичної освіти в Україні» можна за посиланням.

Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ

Докладніше...