gototopgototop

ДОДАТКОВА СЕСІЯ ЗНО-2019

Окремі особи можуть взяти участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання
(далі – ЗНО), яка організовується після проведення основної сесії.

 

 

Пункти проведення додаткової сесії ЗНО створюють, як правило,
у м. Дніпро

 

 

Реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО в додатковий період (з 03.05.2019 до 20.05.2019)

Категорії учасників

Документи,
які потрібно подати на розгляд регламентної комісії при ДпРЦОЯО разом з іншими реєстраційними документами*

1. Особи, які є учасниками антитерористичної операції та/або брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та не зареєструвалися в основний період реєстрації

1. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.
2. Комплект реєстраційних документів*.
3. Копія посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення й захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 4.

2. Особи, які належать до категорії тих, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), або переселилися з них

1. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.
2. Комплект реєстраційних документів*.
3. Копія паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові, а також відомості про реєстрацію місця проживання (або копію довідки про реєстрацію місця проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки), а в разі відсутності в заявника паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників) (у такому випадку також має подаватися копія документа, що підтверджує факт батьківства (опікунства, піклування) над заявником: копія сторінки паспорта, де містяться відомості про дітей, зазначено прізвище, ім’я, по батькові заявника, або копія посвідчення опікуна чи піклувальника встановленого зразка, або копія свідоцтва про народження заявника), або копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, за формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 352).

3. Особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

1. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.
2. Комплект реєстраційних документів*.
3. Клопотання закладу освіти, у якому зазначено причину, через яку особа не змогла в основний період реєстрації зареєструватися для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання (клопотання має бути погоджено з відповідним органом управління освітою або засновником закладу освіти чи його представником).

 

Разом з документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

*Інформація щодо реєстрації та доступ до реєстраційної форми. Докладніше...

Рішення про реєстрацію абітурієнтів для участі в додатковій сесії ЗНО ухвалює регламентна комісія при Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

 

Ознайомтеся з графіком проведення додаткової сесії:

Предмет ЗНО

Терміни

Математика

26.06.2019

Німецька мова

27.06.2019

Французька мова

01.07.2019

Іспанська мова

02.07.2019

Українська мова і література

03.07.2019

Фізика

04.07.2019

Англійська мова

05.07.2019

Історія України

08.07.2019

Біологія

09.07.2019

Географія

10.07.2019

Хімія

11.07.2019

 

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНОЇ СЕСІЇ ЗНО-2019.
ДОКЛАДНІШЕ…

 

Особливості подання документів для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії визначають Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, що розробляє та затверджує Український центр оцінювання якості освіти.