gototopgototop

Шановні вступники до магістратури!

 

Для певних категорій вступників*, які реєструвалися для участі в основній сесії вступних випробувань, організовується додаткова сесія вступних випробувань (далі – друга сесія). Особливості організації та проведення другої сесії визначаються Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 441.

 

Інформація за наслідками розгляду регламентною комісією при Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти звернень громадян щодо реєстрації на додаткову сесію вступних випробувань.

 

Друга сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти (22.07.2019 – єдиний вступний іспит (вступне випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови) (далі – ЄВІ), 23.07.2019 – єдине фахове вступне випробування (вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) (далі – ЄФВВ). Пункти тестування для проведення другої сесії вступних випробувань створюються в місті Києві (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №258, вулиця Міста Шалетт, буд. 1-А, Дніпровський район міста).
Оголошення результатів додаткової сесії вступних випробувань відбудеться до 25.07.2019

 

УЧАСТЬ У ДРУГІЙ СЕСІЇ МОЖУТЬ ВЗЯТИ ВСТУПНИКИ, ЯКІ*:

1) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

 

2) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

 

3) не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:
– хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
– стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
– викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
– смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів.

 

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії ухвалюється регламентною комісією при Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО). У випадках, зазначених у підпунктах 1, 2, рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань.

 

ПОДАННЯ ДО РЕГЛАМЕНТНОЇ КОМІСІЇ ЗАЯВ ЩОДО УЧАСТІ В ДРУГІЙ СЕСІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

– особами, зазначеними в підпункті 1, – у день проведення єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушень процедури;

 

– особами, зазначеними в підпунктах 2, 3, – протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (з урахуванням дня проведення)**.

 

**ГРАФІК ПОДАННЯ ЗАЯВ ЩОДО УЧАСТІ В ДРУГІЙ СЕСІЇ

Назва вступного випробування

Терміни подання заяв щодо участі в другій сесії

ЄВІ

02.07.2019 – 04.07.2019

ЄФВВ

04.07.2019 – 06.07.2019

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАТИ ДО ДпРЦОЯО ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ В ДРУГІЙ СЕСІЇ

Причини

Документи,
які потрібно подати на розгляд регламентної комісії при ДпРЦОЯО

Хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.
2. Один із документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.
Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о.

Стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.
2. Копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.

Викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.
2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943. Рішення про допуск до участі в другій сесії приймається регламентною комісією лише у випадку, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування.

Смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.
2. Копія документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами «а», «б», «ґ», «е» пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим.

Інша причина

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.
2. Інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

Неможливість завершення виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я вступника або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентної комісії (рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань)

1. Заява, де зазначено причину, з якої вступник не зміг взяти участь у єдиному фаховому вступному ЄФВВ/ЄВІ.
2. Один із документів, зазначених в абзацах другому-п’ятому, восьмому та дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (додається в разі неможливості завершення виконання вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я вступника).

Допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення результату вступника (рішення про допуск ухвалюється у разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань)

1. Апеляційна заява про порушення процедури проведення вступного випробування із проханням про реєстрацію для участі в другій сесії (прийом відповідної заяви здійснюють у день проведення вступного випробування в пункті тестування до виходу особи з нього). Бланк апеляційної заяви надають у пункті тестування на прохання вступника.
Пам’ятайте, що факт написання апеляційної заяви не є гарантією автоматичної реєстрації для участі в другій сесії.

 

Заяву та інші документи потрібно подати безпосередньо до ДпРЦОЯО або надіслати поштовим відправленням на адресу: ДпРЦОЯО, вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083.

 

Звертаємо увагу, що через роботу пошти документи можуть затриматися, унаслідок чого буде неможливим подати їх у визначений термін, тому необхідно подбати про швидші способи доставки документів до ДпРЦОЯО або подати документи особисто.

 

Спеціальна сесія єдиного вступного іспиту. Докладніше...

 

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, способом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через три робочі дні з моменту розміщення на сайті відповідного регіонального центру рішення регламентної комісії, що оскаржується.