gototopgototop

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В СЕРТИФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Щоб успішно зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників, потрібно виконати низку послідовних дій.

1. Ознайомлення
з нормативними
документами

Ознайомтеся з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення).

2. Підготовка документів

Підготуйте необхідні документи:
 • копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, — копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки);
 • оригінал довідки виданої закладом освіти, у якому працюєте.

3. Створення і оформлення реєстраційної картки

Створіть й оформіть реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним сервісом.

Увага! Просимо не створювати реєстраційної картки, якщо: 1) не плануєте брати участь у сертифікації; 2) не плануєте завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно:
 • уважно зазначити дані в реєстраційній формі;
 • згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його;
 • заповнити власноруч заяву*, зазначивши у ній бажання взяти участь у сертифікації, підтвердивши факт ознайомлення з Положенням, і засвідчити заяву особистим підписом.

*Орієнтовний текст заяви:

Прошу зареєструвати мене для участі в сертифікації педагогічних працівників у 2020 році. Із Положенням про сертифікацію педагогічних працівників ознайомлений(а). Підтверджую, що не маю чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

У спеціально відведених місцях укажіть дату заповнення заяви, а також засвідчіть її особистим підписом.

Увага! Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно із квотою учасників сертифікації, установленою МОН, то програма не дасть можливості створити реєстраційну картку-заяву.

4. Формування комплекту реєстраційних документів

Сформуйте комплект із таких реєстраційних документів:

1) оформлена реєстраційна картка-заява;

2) копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;

3) копія одного з таких документів:
 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) оригінал довідки виданої закладом освіти, у якому працюєте.

У разі потреби слід надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

Важливо! На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також Ваш особистий підпис, ініціали та прізвище, дата засвідчення кожної копії.
Добирайте такий конверт, щоб не згинати документи, які Ви надсилаєте.

Факт надходження реєстраційної картки-заяви до регіонального центру оцінювання якості освіти є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення сертифікації відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5. Надсилання документів
до регіонального центру

Надішліть комплект реєстраційних документів рекомендованим поштовим відправленням до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – ДпРЦОЯО) або подайте нарочно.

Адреса ДпРЦОЯО: 49083, вул.Новоселівська, 27, м.Дніпро

Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання нарочно – за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі).

6. Отримання повідомлення учасника сертифікації

Отримайте повідомлення учасника сертифікації. Опрацювання реєстраційних документів здійснюється ДпРЦОЯО протягом десяти календарних днів із моменту їх отримання.

Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

7. Відмова в реєстрації

Регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації для участі в сертифікації через:
 • ненадання документа (-ів), що підтверджує (-ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 • надання недостовірної інформації;
 • неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 • надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 • наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

Рішення про відмову в реєстрації приймає регламентна комісія при ДпРЦОЯО, яка діє відповідно до Положення, затвердженого МОН. У разі прийняття такого рішення педагогічному працівнику рекомендованим листом надсилається витяг із протоколу засідання регламентної комісії, у якому зазначено причину відмови, та документи, надіслані педагогічним працівником для реєстрації, зокрема реєстраційна картка (без частини, що містить заяву). Заява про участь у сертифікації, а також копії документів, надіслані педагогічним працівником для реєстрації, зберігаються в регіональному центрі.

Педагогічний працівник, якому відмовлено в реєстрації, може у строк, відведений для реєстрації, повторно подати комплект реєстраційних документів, усунувши причини, що стали підставою для відмови.

8. Відмова від участі
в сертифікації

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою
( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) або доставити нарочно до ДпРЦОЯО письмову заяву (у довільній формі) чи її скановану копію, до якої має бути додано копію (скановану копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування.