gototopgototop

Подання документів для участі в додатковій сесії під час

додаткового періоду реєстрації

(з 25.05.2020 до 09.06.2020)

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25.

2. Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, затверджені наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 № 95.

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКТУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ*

Докладніше...

ПЕРЕЛІК ОСІБ,
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА РЕЄСТРАЦІЮ ПІД ЧАС ДОДАТКОВОГО ПЕРІОДУ

ДОКУМЕНТИ,
які потрібно подати разом з основним комплектом реєстраційних документів*

Особи, які проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, установлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, та внаслідок цього не змогли зареєструватися для проходження ЗНО в основний період реєстрації, якщо останній день строку, відведеного для нього, припадає на період карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

У зв’язку із запровадженням з 12 березня карантину в Україні, всі охочі зможуть зареєструватися в додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії.

1. Комплект реєстраційних документів*.

2. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

Особи, які є учасниками антитерористичної операції та/або брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та не зареєструвалися в основний період реєстрації

1. Комплект реєстраційних документів*.

2. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Копія посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення й захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.

Особи, які належать до категорії осіб із неконтрольованої території та не зареєструвалися в основний період реєстрації

1. Комплект реєстраційних документів*.

2. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Копія паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові, а також відомості про реєстрацію місця проживання (або копію довідки про реєстрацію місця проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки), а в разі відсутності в заявника паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників) (у такому випадку також має подаватися копія документа, що підтверджує факт батьківства (опікунства, піклування) над заявником: копія сторінки паспорта, де містяться відомості про дітей, зазначено прізвище, ім’я, по батькові заявника, або копія посвідчення опікуна чи піклувальника встановленого зразка, або копія свідоцтва про народження заявника), або копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, за формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 352).

Особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

1. Комплект реєстраційних документів*.

2. Заява щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Клопотання закладу освіти, у якому зазначено причину, через яку особа не змогла в основний період реєстрації зареєструватися для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання (клопотання має бути погоджено з відповідним органом управління освітою або засновником закладу освіти чи його представником).

Разом з документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

ДОПУСК ДО УЧАСТІ
В ДОДАТКОВІЙ
СЕСІЇ

Допуск осіб до участі в додатковій сесії ЗНО здійснюється за рішенням регламентної комісії при ДпРЦОЯО.

ПУНКТИ
ПРОВЕДЕННЯ
ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ

Пункти проведення додаткової сесії ЗНО створюються здебільшого в м. Дніпро.

ГРАФІК
ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ

Фізика – 24.07.2020

Математика – 28.07.2020

Іспанська мова – 29.07.2020

Французька мова – 30.07.2020

Німецька мова – 31.07.2020

 

Результати до 14.08.2020

Англійська мова – 03.08.2020

Українська мова і література – 04.08.2020

Біологія – 05.08.2020

Історія України – 06.08.2020

Географія – 07.08.2020

Хімія – 10.08.2020

*Доступ до реєстраційної форми буде надано з 25 травня 2020 року.