Додаткова сесія НМТ-2024

Загальна інформація

Додаткова сесія відбудеться 11–19 липня, вона проходитиме для тих учасників, які з об’єктивних причин не зможуть узяти участь в основній сесії. Інформацію про результати додаткової сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників– до 26 липня.

Подання особами заяв та/або відповідних документів для участі в додаткових сесіях може бути здійснено:

 • в основний період реєстрації (з 14 березня до 11 квітня);
 • в додатковий період реєстрації (з 10 до 15 травня);
 • протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник мав брати участь;
 • у тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) до виходу з нього учасниками НМТ, які подали заяву щодо порушення процедури (у заяві щодо порушення процедури має бути вказано на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій). Бланк заяви щодо порушення процедури, форма якої визначається регламентом роботи ТЕЦ, надає персонал ТЕЦ на вимогу учасника НМТ.

Рішення про надання можливості особі пройти НМТ під час додаткових сесій приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (крім осіб, які: реєструються в додатковий період реєстрації, бажають пройти НМТ у населеному пункті, у якому тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ (ТЕЦ) буде створено лише під час додаткових сесій, проживають (перебувають) за кордоном та проходитимуть НМТ за кордоном).

Основні нормативні документи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2023 № 1547 «Про затвердження Порядку проведення національного мультипредметного тесту»

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В НМТ
ПІД ЧАС ДОДАТКОВИХ СЕСІЙ В ОСНОВНИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ

Хто має право на реєстрацію

Під час основного періоду реєстрації подати документи для участі в додаткових сесіях НМТ мають право особи, які:

1) не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, офіційних програмах обміну, академічної мобільності, що підтверджено відповідними документами;

2) не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ складатимуть державні іспити, екзаменаційно-залікову сесію, що підтверджено відповідними документами;

3) бажають пройти НМТ в населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише під час додаткових сесій;

4) проживають (перебувають) за кордоном та проходитимуть НМТ за кордоном.

Особливості подання документів

Подання вищезазначеними категоріями осіб документів для участі в НМТ під час додаткових сесій та їх розгляд здійснюється відповідно до порядку реєстрації осіб для участі в НМТ, визначеному Міністерством освіти і науки України.


Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у її персональному кабінеті. Особі, яку не допущено до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр оцінювання якості освіти (регіональний центр) надсилає відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ДОДАТКОВИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ
ДЛЯ УЧАСТІ В НМТ ПІД ЧАС ДОДАТКОВИХ СЕСІЙ

Хто має право на реєстрацію

Під час додаткового періоду реєстрації здійснюють реєстрацію осіб, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

2) не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

3) реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Особливості реєстрації

Подання вищезазначеними категоріями осіб документів для участі в НМТ під час додаткових сесій та їх розгляд здійснюється відповідно до порядку реєстрації осіб для участі в НМТ, визначеному Міністерством освіти і науки України.

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ НМТ
У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ СЕСІЙ

Хто має право на допуск до додаткової сесії

Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник НМТ мав брати участь, подати заяву* щодо участі в додаткових сесіях (з урахуванням дня проведення та часу, необхідного на її доставку до регіонального центру) можуть учасники НМТ, які:

1) не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в НМТ) під час основних сесій НМТ через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути:

 • хвороба в день проведення НМТ;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ;
 • інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ;

2) у день проведення основної сесії НМТ, у якій не змогли взяти участі, брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;

3) брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;
 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;
 • дочасне припинення процедури НМТ для певного(их) учасника(ів), або в певній(их) аудиторії(ях), або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

* Вищезазначені особи, яким через певні обставини необхідно змінити місце проходження НМТ, мають у заяві щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій вказати населений пункт в Україні, де перебуватимуть під час проведення додаткових сесій НМТ, або країну і населений пункт за кордоном, у якому бажають пройти НМТ під час додаткових сесій (з переліку населених пунктів, визначеного Міністерством освіти і науки України).

Причини, що перешкодили взяти участь в основній сесії НМТ та перелік документів, які потрібно подати до регіонального центру для розгляду можливості участі в додатковій сесії:

1. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення.


Подаються такі документи:
– заява щодо участі у додатковій сесії;
копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі.

2. Хвороба, через яку особа не з’явилася до ТЕЦ (або з’явилася, але не змогла взяти участі в тестуванні).


Подаються такі документи:
– заява щодо участі у додатковій сесії;
– один із документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому, восьмому, дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.


Зразок довідки 095/о, зразок довідки 027/о, зразок довідки 086/о

3. Смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ.


Подаються такі документи:
– заява щодо участі у додатковій сесії;
копія документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами “а”, “б”, “ґ”, “е” пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5));
копія документа, що підтверджує родинні зв’язки з померлим.

4. Інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ.


Подаються такі документи:
– заява щодо участі у додатковій сесії;
– копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром (для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи);
інший документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

5. Участь в основній сесії НМТ, але відсутність можливості розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення стану здоров’я;
 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;
 • дочасне припинення процедури НМТ для певного(их) учасника(ів), або в певній(их) аудиторії(ях), або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.


Подаються такі документи:
– заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання (відповідальний за ТЕЦ) у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ**.

** Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях учасника НМТ, приймає регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

6. Особи, які брали участь у НМТ, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення НМТ у ТЕЦ, можуть подати заяву щодо порушення процедури, де вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій***. Таку заяву особа має подати через відповідального за ТЕЦ в день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього.

*** Рішення про участь в додаткових сесіях зазначених осіб приймає регламентна комісія в разі встановлення факту порушення процедури проведення НМТ, що впливає на об’єктивність результату НМТ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Строки та засоби подання документів

Учасники НМТ, можуть подати до регіонального центру, який здійснював реєстрацію для участі в НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та підтвердні документи в один із таких способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);
 • особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

Інформація про допуск / недопуск

Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску/недопуску учасника НМТ до участі в додаткових сесіях НМТ зазначається в його персональному кабінеті.

Учасникам НМТ, щодо яких ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу на електронну адресу.

Зверніть увагу! Учаснику, який з поважних причин не зміг завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії НМТ, зареєструвався для участі в додатковій сесії НМТ, але не взяв участі в ній, результат основної сесії НМТ може бути відновлено рішенням апеляційної комісії – за умови подання ним заяви до Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідну заяву такий учасник НМТ має подати не пізніше трьох днів із дня проведення НМТ, у якому не взяв участі, але не пізніше останнього дня строку, відведеного Міністерством освіти і науки України для проведення додаткових сесій НМТ.