Особливості подання документів

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ДОДАТКОВИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ
В НМТ ПІД ЧАС ДОДАТКОВИХ СЕСІЙ (05.06.2023–12.06.2023)

Основні нормативні документи

Порядок проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту.

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31.03.2023 № 46 «Про затвердження Особливості подання документів для участі в національному мультипредметному тесті під час додаткових сесій у 2023 році».

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 02.06.2023 № 85 «Про внесення змін до Особливостей подання документів для участі в національному мультипредметному тесті під час додаткових сесій у 2023 році»

Строки подання документів

05.06.2023–12.06.2023

Строки проведення додаткових сесій

11.07.2023 – 24.07.2023

Не пізніше ніж за три календарних дні до початку проведення додаткової сесії НМТ для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Термін отримання результатів

Інформацію про результати додаткової сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників тестування не пізніше 29 липня 2023 року.

Хто має право на реєстрацію

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, здійснюють реєстрацію осіб, які:

1) не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

2) реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ;

3) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Особливості реєстрації

Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, окрім реєстраційних документів мають завантажити до персонального кабінету копію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації.

ОСОБИ, ЯКІ РЕЄСТРУВАЛИСЯ В ОСНОВНИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ, АЛЕ ЯКИМ БУЛО ВІДМОВЛЕНО В РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, ДООПРАЦЮВАТИ НАДАНУ НИМИ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В ОСНОВНІЙ СЕСІЇ НМТ ІНФОРМАЦІЮ ТА/АБО КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ.