Математика

Учасники тестування виконуватимуть завдання з МАТЕМАТИКИ в межах обов’язкових блоків НМТ.

Основна нормативна база

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.24 № 1581 «Деякі питання проведення
у 2024 році національного мультипредметного тесту».

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 24.01.2024 № 5 «Про затвердження Загальної характеристики сертифікаційної роботи національного мультипредметного тесту
2024 року».

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 24.01.2024 № 4 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи національного мультипредметного тесту 2024 року».

Зміст завдань

Тестування з математики учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ. Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми
з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

  • Числа і вирази;
  • Рівняння, нерівності і їх системи;
  • Функції;
  • Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
  • Планіметрія;
  • Стереометрія.

Характеристика тесту

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді
з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (3 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Схема нарахування балів

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної
в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання
з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання,32.

Довідкові матеріали

Під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів «Алгебра і початки аналізу», «Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики», «Геометрія».

Результат

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з математики) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку
за шкалою 100–200 балів. Таблиці переведення тестових балів до шкали 100–200 Міністерство освіти і науки України затвердить завчасно.

Демонстраційний варіант тесту

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ, тож учасники можуть ознайомитися зі структурою тестів й орієнтовною складністю завдань та попрактикуватися у їх виконанні. Докладніше…

Підготовка до НМТ

Завдання НМТ-2024 міститимуть певну частку завдань ЗНО минулих років, радимо розв’язувати ці завдання, тренуватися та практикуватися. Докладніше…