Особам з особливими освітніми потребами

Загальна інформація

Відповідно до пункту 8 розділу VI Порядку проведення національного мультипредметного тесту (Порядок) для учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, відповідно до їхніх реєстраційних даних створюють особливі (спеціальні) умови, зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов (Перелік), що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

Для осіб, які потребують створення умови за кодом 0204, надається можливість змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп’ютерного онлайн-тестування. Технологія проведення НМТ не потребує створення умов за кодами 0102, 0105, 0201.

Відповідно до пункту 9 розділу VI Порядку рішення про можливість створення в ТЕЦ особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами, що не передбачені пунктом 8 цього Порядку, приймають регламентні комісії з урахуванням технології проведення НМТ та матеріально-технічних можливостей ТЕЦ.

Яку медичну форму потрібно завантажити під час реєстрації?

Якщо ви бажаєте взяти участь у НМТ-2024, але потребуєте створення особливих (спеціальних) умов його проходження (наприклад, проходження тестування в аудиторіях, розташованих на перших поверхах тимчасових екзаменаційних центрів, надання вам можливості використання слухового апарата в аудиторії тестування тощо), ДЛЯ УСПІШНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ внесіть відповідну інформацію під час створення персонального кабінета та завантажте фото або сканкопію медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, який підтверджує потребу у створенні умов.

Хто видає
медичний висновок
за формою
№ 086-3/о?

Для того, щоб отримати медичний висновок, вам необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я, а саме до лікаря-спеціаліста відповідно до профілю захворювання. Лікар-спеціаліст надає рекомендації щодо необхідності створення особливих умов у тимчасових екзаменаційних центрах з урахуванням особливостей вашого стану здоров’я.

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична комісія згідно з рекомендаціями лікаря-спеціаліста:

  • установить, до якої категорії осіб з особливими освітніми потребами ви належите;
  • визначить особливі умови, які необхідно для вас створити в тимчасових екзаменаційних центрах відповідно до Переліку особливих (спеціальних) умов (або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення яких ви потребуєте для проходження тестування);
  • ухвалить рішення про видачу форми № 086-3/о, де зазначить про необхідність створення особливих умов.

За чиїм зверненням
надається форма?

Форма № 086-3/о надається за зверненням особи з особливими потребами, або одного з батьків, або законних представників неповнолітньої особи з особливими потребами.

Протягом якого
часу медична
установа повинна
надати форму заявнику?

Форма № 086-3/о має бути видана вам протягом семи днів із дня звернення, але не пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі в тестуванні.

Чи будуть створені умови, зазначені в медичному висновку?

Відповідно до пункту 8 розділу VI Порядку для учасників НМТ з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, створюють особливі (спеціальні) умови, зазначені в Переліку за кодами 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

* Відповідно до пункту 9 Порядку розділу VI рішення про можливість створення в ТЕЦ особливих (спеціальних) умов для осіб з особливими освітніми потребами, що не передбачені пунктом 8 цього Порядку, приймають регламентні комісії з урахуванням технології проведення НМТ та матеріально-технічних можливостей ТЕЦ.

У який спосіб повідомлять про створення особливих умов?

На зазначену в персональному кабінеті електронну адресу вам буде надіслано лист-повідомлення про створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ.

У який спосіб повідомлять про неможливість створення особливих умов?

Якщо регламентна комісія при ДпРЦОЯО ухвалить рішення про неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ, зазначених у медичному висновку за формою
№ 086-3/о, вам буде надіслано на зазначену в персональному кабінеті електронну адресу:

  • електронний лист-повідомлення про відмову у реєстрації через неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ;
  • витяг з протоколу засідання регламентної комісії при ДпРЦОЯО із зазначенням факту та причини відмови у реєстрації для участі в НМТ-2024;
  • копію медичного висновку за формою № 086-3/о, завірену підписом секретаря регламентної комісії і печаткою регіонального центру.