Порядок виготовлення та видачі дублікатів Сертифікатів

Роки Сертифікатів

Протягом 2024 року здійснюють відновлення сертифікатів ЗНО, що були видані у 2021 році.

Строки виготовлення

Виготовлення дублікатів Сертифікатів, що були видані у 2021 році здійснюється протягом усього року.

Причини

Дублікат Сертифіката видається у разі:

1) втрати, викрадення, знищення Сертифіката;

2) пошкодження Сертифіката, що призвело до порушення цілісності інформації.

Комплект документів

Комплект документів для виготовлення дубліката складається з:

1) заяви про виготовлення дубліката*.

2) додаткових документів, а саме:

*У заяві зазначають причину виготовлення дубліката. До розгляду приймаються заяви, написані учасником або його законним представником. У разі оформлення заяви законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника (копія свідоцтва про народження учасника та копія паспорта законного представника тощо).


**Якщо учасник не має документа, на підставі якого його зареєстровано для участі у зовнішньому оцінюванні, подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката (у разі розбіжностей персональних даних в базі даних ЗНО та в наявному документі, що посвідчує особу володільця Сертифіката, також подається копія свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).


На копіях документів, що подаються для виготовлення дубліката, мають бути напис про засвідчення документа,що складається із слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали,прізвище, дата засвідчення копії.


Увага! Заяви, оформлені без дотримання вимог, повертаються заявникові з відповідними роз’ясненнями. У таких випадках дублікат не виготовляється. Особа, якій відмовлено у виготовленні дубліката, усунувши недоліки, пов’язані з оформленням заяви щодо дубліката та/або документів, що подаються для виготовлення дубліката, може повторно звернутися до регіонального центру щодо виготовлення дубліката.

Як подати документи

Комплект документів для виготовлення дубліката можна подати до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти самостійно або надіслати поштовим відправленням.


Адреса Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти:
49083, вул.Новоселівська, 27, м.Дніпро
Телефон: (056)790-24-99


Графік прийому громадян:
Пн-Пт з 10:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 до 13:45

Виготовлення
дубліката

Заяви щодо дубліката розглядають у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». Після перевірки комплектності наданого абітурієнтом пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, та факту зарахування коштів на рахунок регіонального центру, спеціаліст виготовляє дублікат Сертифіката.

Отримання
дубліката

Дублікат Сертифіката надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається учаснику (уповноваженому ним представникові) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві про виготовлення дубліката Сертифіката.