Порядок виготовлення та видачі повторних Сертифікатів

Роки Сертифікатів

Протягом 2024 року здійснюють заміну сертифікатів ЗНО, що були видані у 2021 році.

Строки виготовлення

Виготовлення повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що були видані у 2021 році здійснюється протягом усього року.

Причини

Повторний сертифікат видається у разі:

1) наявності в Сертифікаті помилок у написанні прізвища, та/або імені, та/або по батькові особи, якій видано Сертифікат, та/або у назві, та/або серії, та/або номері документа, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні;

2) зміни (корекції) статевої належності особи, якій було видано Сертифікат. Детальніше…

Увага! Порядком виготовлення та видачі повторних документів про проходження ЗНО не передбачено виготовлення та видачу повторного сертифіката в разі зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) особи, а також в разі її бажання зазначити в Сертифікаті дані іншого документа, що посвідчує особу, замість документа, на підставі якого особу було зареєстровано для участі в ЗНО.

Комплект документів

Комплект документів для виготовлення повторного сертифіката складається з:

1) заяви про виготовлення повторного сертифіката*.

2) додаткових документів, а саме:

*До розгляду приймаються заяви, написані учасником або його законним представником. У разі оформлення заяви законним представником учасника до неї має бути додано копію документа, що засвідчує право особи представляти інтереси учасника (копія свідоцтва про народження учасника та копія паспорта законного представника тощо).


**Якщо неможливо зробити копію реєстраційного документа через його відсутність, то подається копія іншого документа, що посвідчує особу володільця Сертифіката, а також офіційне підтвердження достовірності інформації, що містилися в реєстраційному документі. Детальніше…


На копіях документів, що подаються для виготовлення дубліката, мають бути напис про засвідчення документа,що складається із слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис учасника, його ініціали,прізвище, дата засвідчення копії.


Увага! Заяви, оформлені без дотримання вимог, повертаються заявникові з відповідними роз’ясненнями. У таких випадках повторний сертифікат не виготовляється. Особа, якій відмовлено у виготовленні повторного сертифіката, усунувши недоліки, пов’язані з оформленням заяви щодо повторного сертифіката та/або документів, що подаються для виготовлення повторного сертифіката, може повторно звернутися до регіонального центру щодо виготовлення повторного сертифіката.

Як подати документи

Комплект документів для виготовлення дубліката можна подати до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти самостійно або надіслати поштовим відправленням.


Адреса Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти:
49083, вул.Новоселівська, 27, м.Дніпро
Телефон: (056)790-24-99


Графік прийому громадян:
Пн-Пт з 10:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 до 13:45

Виготовлення
повторного
Сертифіката

Після перевірки комплектності наданого учасником пакета документів, відомостей про заявника, що містяться в базі даних, та факту зарахування коштів на рахунок регіонального центру, спеціаліст виготовляє повторний сертифікат. Заяви щодо повторного сертифіката розглядаються у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян». Визначені Законом України «Про звернення громадян» строки розгляду заяв щодо повторних сертифікатів на заміну Сертифікатів, що видавалися в поточному році, поданих пізніше ніж за три тижні до початку зовнішнього оцінювання, застосовуються з наступного робочого дня після проведення останнього тестування основної сесії.

Отримання
повторного
Сертифіката

Повторний сертифікат надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення за адресою, вказаною у заяві, або видається учаснику (уповноваженому ним представникові) особисто у разі зазначення цієї вимоги в заяві про виготовлення повторного сертифіката.