Загальна інформація

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ 2024 РОКУ

Загальна інформація

ДПА скасовано. У 2024 році для вступу на бакалаврський (магістерський – для медичних спеціальностей) рівень вищої освіти абітурієнтам потрібно буде пройти національний мультипредметний тест (НМТ) на комп’ютерній основі

Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (Порядок). Затверджений наказом від 06 березня 2024 року № 266 документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників.

Нормативні документи

Календар тестування

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення НМТ-2024.

Тестування проходитиме під час основної і додаткової сесії:

  • основна: 14 травня – 25 червня*;
  • додаткова: 11–19 липня.

* Для випускників цього року тестування розпочнеться після закінчення навчального року. Випускники минулих років матимуть можливість скласти НМТ раніше, починаючи з 14 травня.

Реєстрація

Основний етап реєстрації осіб для участі в основній сесії НМТ тривав з 14 березня до 11 квітня включно.

Додатковий період реєстрації осіб для участі в додатковій сесії НМТ тривав з 10 до 15 травня включно.

Предмети НМТ

У межах НМТ кожен учасник  / учасниця буде виконувати завдання із 4-х навчальних предметів, три з яких є обов’язковими (українська мова, математика та історія України), а один — на вибір із переліку (українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика, географія). Предмет за вибором вступник / вступниця зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків НМТ- 2024 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань. Також визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їх виконання. Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів та у жодному блоці НМТ не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Докладніше…

УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ, тож учасники можуть ознайомитися зі структурою тестів й орієнтовною складністю завдань та попрактикуватися у їх виконанні.  Докладніше…

Інформація щодо тестування

Усі чотири предмети вступники складатимуть в один день у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Аудиторії, у яких відбуватиметься іспит, будуть обладнані робочими місцями та облаштовані комп’ютерами, під’єднаними до інтернету.

На виконання завдань з кожного предмета учасники / учасниці матимуть по 60 хвилин. Усі 4 тестування вступники / вступниці складатимуть протягом одного дня у два блоки по 120 хвилин (2 предмети) з перервою між ними.

Перший блок міститиме завдання з української мови та математики, другий блок після перерви – завдання з історії України та предмета за вибором учасника. Перерва між двома двогодинними блоками НМТ триватиме 20 хвилин.

Після завершення виконання всіх завдань НМТ кожен учасник / кожна учасниця отримає інформацію про кількість набраних ним / нею тестових балів за виконання завдань із кожного предмета НМТ.

У визначені календарним планом строки ці бали буде переведено до шкали 100–200 і розміщено в його / її персональному кабінеті у вкладці «Результати». Таблиці переведення тестових балів до шкали 100–200 подано в додатку 5 до Порядку. Для отримання результату за шкалою 100–200 з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 15 % від загальної кількості тестових балів.

Підготовка до тестування

Запрошення

Не пізніше 08 травня для зареєстрованих учасників основної сесії НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Учасники додаткової сесії матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше 08 липня.

Зверніть увагу! З міркувань безпеки УЦОЯО не публікуватиме інформації про те, де на території України відбудуться тестування. Наполегливо рекомендуємо учасникам не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека і їхня, і організаторів НМТ.

Пункти проведення

НМТ буде проведено в тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у закладах освіти, де окремі класи / аудиторії будуть відповідним чином обладнані. ТЕЦ створено не лише в Україні, а й у деяких інших країнах.

ТЕЦ будуть обладнані камерами спостереження.

Процедура НМТ

Результати

Не пізніше 02 липня в «Персональних кабінетах учасниківНМТ» буде розміщено інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів. Інформацію про результати додаткової сесії НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в «Персональних кабінетах учасниківНМТ» не пізніше 26 липня.

У персональному кабінеті у вкладці «Результати» буде доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до ЗВО України. Також УЦОЯО передасть дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) — і результати випробувань стануть доступними в кабінетах вступників. На сайті ЄДЕБО є можливість перевіряти достовірність Сертифіката НМТ. Відповідний сервіс доступний за посиланням. Для пошуку треба зазначити номер та рік отримання Сертифіката, а також прізвище й ім’я його власника / власниці.

Якщо ж учаснику / учасниці НМТ 2024 року потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, то лише після офіційного оголошення результатів (з 02 липня – для учасників / учасницьосновної сесії, з 26 липня – для учасників/ учасниць додаткової сесії)буде можливо замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Докладніше

Додаткова сесія

Додаткова сесія відбуватиметься 11–19 липня, вона проходитиме для тих учасників, які з об’єктивних причин не зможуть узяти участь в основній сесії.

Подання особами заяв та/або відповідних документів для участі в додатковій сесії може бути здійснено:

  • в основний період реєстрації;
  • в додатковий період реєстрації;
  • протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник мав брати участь;
  • у тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) до виходу з нього учасниками НМТ, які подали заяву щодо порушення процедури (у заяві щодо порушення процедури має бути вказано на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій). Бланк заяви щодо порушення процедури, форма якої визначається регламентом роботи ТЕЦ, надає персонал ТЕЦ на вимогу учасника НМТ.

Докладніше…

Вступ

Для вступу, крім результатів НМТ 2024 року, також можна буде використовувати результати ЗНО 2021 року та НМТ 2022–2023 років.

Інформацію про те, як ураховуватимуть ці результати та що братимуть до уваги під час розрахунку конкурсного бала, наведено в розділі VII Порядку.

Звертаємо увагу на те, що під час розрахування конкурсного бала для вступу на певну спеціальність до результатів з кожного предмета НМТ буде застосовано ваговий коефіцієнт. Таблицю з переліком вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ наведено в додатку 7 до Порядку.  Крім того, вступникам на бакалаврат на основі НРК5 цьогоріч буде надана можливість за бажанням пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Воно передбачене для тих, хто вступатиме на низку спеціальностей (аграрні науки, економіка та управління) і має (отримає) диплом молодшого спеціаліста, або фахового молодшого бакалавра, або молодшого бакалавра (НРК5).

Запитання-відповіді