Оприлюднено черговий випуск «PISA-2018: Україна в центрі уваги»

Аналітики Українського центру оцінювання якості освіти продовжують досліджувати дані міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Із чергового випуску аналітичного матеріалу «PISA-2018. Україна у центрі уваги» ви дізнаєтеся про те, як практики оцінювання та орієнтованість закладів на підвищення якости викладання позначаються на успішності 15-річних підлітків. Зокрема в цьому випуску йдеться про таке:

  • В Україні у закладах освіти, де вчаться 15-річні, переважає оцінювання з формувальною метою, водночас 90% учнів навчаються в закладах, де метою оцінювання керівники вказали також інформування батьків про успіхи їхньої дитини, а 89 % – формулювання висновків про ефективність роботи вчителів.
  • Найменше учнів навчається в закладах, де оцінювання учнів використовують з метою їх розподілу на групи в навчальних цілях (29%), порівняння одного закладу з іншими (50 %) та прийняття рішення про переведення учня до наступного класу (62 %).
  • В Україні 97% учнів навчаються в закладах, де дані про навчальні досягнення учнів надають безпосередньо батькам, 51 % – де ці дані регулярно збирають керівні органи, і всього 13 % – де відповідні дані оприлюднюють (наприклад, у засобах масової інформації).
  • В Україні більше 90% учнів охоплені більшістю заходів із забезпечення й підвищення якости освітніх послуг, які або є обов’язковими, або проводяться за ініціативою закладу. Останні найчастіше мають вигляд наставництва вчителів: 72 % учнів навчається в закладах, керівники яких про це вказали. Наставництво більше поширене в закладах з високим соціально-економічним статусом.
  • Кожен п’ятий український 15-річний підліток навчається в закладі, де не проводять регулярні консультації з питань удосконалення роботи закладу з одним або кількома зовнішніми фахівцями щонайменше раз на шість місяців та не впроваджують стандартизованих політик щодо викладання навчальних предметів; а 39% учнів – у закладах, де не практикують отримання від учнів зворотного зв’язку (наприклад, про навчальні заняття, учителів, ресурси).
  • В Україні помітно вищі результати мають учні в тих закладах, де дані про навчальні досягнення надаються безпосередньо батькам учнів (на 40 балів) та де оцінювання учнів використовують з метою їх розподілу на групи в навчальних цілях (на 9 балів). Суттєво нижчі на 9 балів результати мають учні, де метою оцінювання вказувалося порівняння закладу з іншими.

Нагадаємо, що вже нині команда PISA в Україні активно працює з метою підготовки звіту за підсумками PISA-2022. Оприлюднення міжнародного та національного звітів за результатами PISA-2022 заплановано на грудень 2023 року.