Сертифікація-2023: правила проходження незалежного тестування

Незалежне тестування вчителів базової середньої освіти відбудеться 9 вересня.

Місце та час проведення незалежного тестування зазначено в листах-викликах, які розміщено в кабінетах учасників сертифікації. Допуск учасників сертифікації до пункту тестування буде проводитися з 10:15 до 10:50 у день незалежного тестування за умови пред’явлення учасником сертифікації:

  • паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу;
  • листа-виклику.

Учасник / учасниця  сертифікації, документи якого / якої містять розбіжності в персональних даних, має надати відповідний документ (свідоцтво про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтво про шлюб, та/або розірвання шлюбу). Також варто пам’ятати, що копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права учаснику сертифікації потрапити до пункту тестування.

Нагадуємо, що зміст тесту визначений Програмою незалежного тестування. Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми та схеми нарахування балів за виконання тестових завдань затверджено наказами Українського центру оцінювання якості освіти. Тест укладено українською мовою.

Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання всіх тестових завдань. Для успішного проходження незалежного тестування та участі в наступному етапі сертифікації учасник / учасниця мають набрати не менш ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів.

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі міститиме 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання) та на встановлення відповідності (8 завдань). На виконання всього тесту буде відведено 180 хвилин. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 114. Пороговий бал становить 69 тестових балів.

Тест для вчителів математичної освітньої галузі також міститиме 90 завдань, однак  трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (75 завдань), на встановлення відповідності (5 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань). На виконання всіх завдань тесту буде відведено 180 хвилин

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційного тесту, – 110. Для подолання порогу необхідно набрати 66 тестових балів.