СЕРТИФІКАЦІЯ-2024: НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕСТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ

Перший етап сертифікації — незалежне тестування фахових знань та вмінь — учителів початкових класів, математики та української мови і літератури відбудеться 09 березня.

Місце та час проведення незалежного тестування зазначено в листах-викликах, які розміщено в кабінетах учасника сертифікації. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50 за умови пред’явлення ними:

  • паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
  • листа-виклику.

Учасник / учасниця  сертифікації, документи якого / якої містять розбіжності в персональних даних, має надати відповідний документ (свідоцтво про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтво про шлюб, та/або  свідоцтво про розірвання шлюбу). Також варто пам’ятати, що копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на вхід до пункту тестування.

Нагадуємо, що зміст тестів незалежного тестування в межах сертифікації визначений відповідними програмами. Орієнтовний розподіл завдань за розділами / підрозділами програм і схеми нарахування балів за виконання тестових завдань затверджено наказами Українського центру оцінювання якості освіти. Тести укладено українською мовою. 

Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником / учасницею сертифікації кількості балів за виконання всіх тестових завдань. Для успішного проходження незалежного тестування та участі в наступному етапі сертифікації учасник / учасниця мають набрати не менш ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів.

Тест для вчителів початкових класів міститиме 90 завдань  двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (86 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 94. 

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі також міститиме 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання) та на встановлення відповідності («логічні пари») (8 завдань), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 114. 

Тест для вчителів математичної освітньої галузі міститиме 75 завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (62 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (3 завдання) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань), –  на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційного тесту, – 91. 

Нагадуємо: цьогоріч пройти сертифікацію матимуть змогу чотири категорії учасників, а саме вчителі початкових класів, математики, української мови і літератури, а також учителі історії та громадянських дисциплін. Незалежне тестування фахових знань та вмінь учителів історії та громадянських дисциплін відбудеться 14 вересня. А листи-виклики з інформацією про адреси пунктів тестування ця категорія учасників сертифікації 2024 року отримає в кабінеті учасника сертифікації 30 серпня.