Процедура реєстрації

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Із 2024 року Міністерство освіти і науки України поширює зовнішнє оцінювання професійних компетентностей на педагогів, які викладають навчальні предмети (інтегровані курси) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» (всесвітньої історії, вступу до історії України та громадянської освіти, громадянської освіти, історії України, основ правознавства, курсів «Досліджуємо історію і суспільство», «Історія: Україна і світ», «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти»).

У першому тестуванні фахових знань та вмінь педагогів цієї категорії братимуть участь 500 учителів. Окрім них, уже традиційно сертифікацію буде організовано для вчителів початкових класів (не більш ніж 1500 осіб), а також учителів математики та української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової освіти (не більш ніж 1000 осіб кожної категорії).

Розрахунок граничної кількості вчителів, які можуть бути зареєстровані у 2024 році для проходження сертифікації за категоріями. Докладніше…

РЕЄСТРАЦІЮ ДЛЯ УЧАСТІ В СЕРТИФІКАЦІЇ БУДЕ ПРОВЕДЕНО З 15 ДО 30 СІЧНЯ 2024 РОКУ
У ДВА ЕТАПИ:

 • з 15 до 25 січня — у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;
 • з 26 до 30 січня — у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної категорії.

Зверніть увагу! Педагогічні працівники, які мають документ про успішне проходження сертифікації у 2022–2023 роках або не змогли 2023 року успішно пройти хоча б один з етапів сертифікації (набрали менше ніж 60 % максимальної кількості тестових балів за підсумками незалежного тестування, не подали результатів самооцінювання власної педагогічної майстерності чи подали їх із порушенням строку чи форми, набрали меншу кількість балів за мінімально достатню для отримання сертифіката за результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації), не мають права брати участь у сертифікації 2024 року. Цю норму визначено п. 5 ст. 49 Закону України про «Повну загальну середню освіту», який набув  чинності 18 березня 2020 року.

Щоб успішно зареєструватися для участі в сертифікації педагогічних працівників, потрібно виконати низку послідовних дій:

Ознайомлення
з нормативними
документами

Ознайомтеся з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (Положення).

Взяти участь у сертифікації можуть педагогічні працівники, які на момент реєстрації для участі в сертифікації працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Зверніт увагу! Педагогічні працівники, які працюють у закладах освіти за відповідним профілем за сумісництвом чи суміщенням, а також керівники та їхні заступники, які мають педагогічне навантаження з відповідних предметів, не зможуть узяти участі в сертифікації. 

Підготовка документів

Підготуйте необхідні документи:

 • копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, — копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки);
 • довідку із закладу освіти, у якому працюєте (форми довідок: початкові класи, історія, українська мова і література, математика). Під час оформлення та видавання довідки керівнику закладу освіти варто послуговуватися відповідним зразком та зазначати всю необхідну інформацію. Зауважуємо, що неналежно оформлена довідка може стати причиною відмови в реєстрації. Докладніше…

Створення і оформлення реєстраційної картки

Створіть й оформіть реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним сервісом (стане доступним 15 січня о 00:01).

Увага! Просимо не створювати реєстраційної картки, якщо: 1) не плануєте брати участь у сертифікації; 2) не плануєте завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно:

1. Уважно зазначити дані в реєстраційній формі.

2. Згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його.

3. Власноруч заповнити сформований бланк реєстраційної картки-заяви, а саме:

 • написати заяву, в якій необхідно засвідчити бажання взяти участь у сертифікації та підтвердити факт ознайомлення з Положенням;
 • зазначити прізвище та ініціали;
 • у спеціально відведених місцях зазначити дату заповнення заяви та поставити особистий підпис.

Зверніть увагу! Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно із квотою учасників сертифікації, установленою МОН, то програма не дасть можливості створити реєстраційну картку-заяву.

Формування комплекту реєстраційних документів

СФОРМУЙТЕ КОМПЛЕКТ ІЗ ТАКИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ:

1) оформлена реєстраційна картка-заява;


2) копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;


3) копія одного з таких документів:

– довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;


– сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) довідка із закладу освіти (форми довідок: початкові класи, історія, українська мова і література, математика). Під час оформлення та видавання довідки керівнику закладу освіти варто послуговуватися відповідним зразком та зазначати всю необхідну інформацію. Зауважуємо, що неналежно оформлена довідка може стати причиною відмови в реєстрації. Докладніше…

У разі потреби слід надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).


Важливо! На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також ваш особистий підпис, ініціали та прізвище, дата засвідчення кожної копії.


Добирайте такий конверт, щоб не згинати документи, які ви надсилаєте.


Подання педагогічним працівником документів з метою реєстрації для проходження сертифікації є підтвердженням надання ним згоди на обробку персональних даних (обробка персональних даних педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”).

Надсилання документів
до регіонального центру

Зверніть увагу! Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) обробляє реєстраційні документи вчителів Дніпропетровської та Запорізької областей.


Комплект реєстраційних документів можна відправити рекомендованим поштовим відправленням на адресу ДпРЦОЯО (вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083) або подати нарочно.


Якщо неможливо надіслати документи листом, можна скористатися електронною поштою ДпРЦОЯО: registration@dp.testportal.gov.ua. У темі листа слід зазначити своє прізвище, а також те, що це реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи.


Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання нарочно або електронною поштою — за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі). Усі документи для вчителів усіх категорій мають бути надіслані не пізніше 30 січня.

Перевірка стану реєстрації

Отримання повідомлення учасника сертифікації

Отримайте повідомлення учасника сертифікації.


Регіональний центр надсилатиме рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та пін-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Відмова в реєстрації

Регіональний центр може відмовити заявникові в реєстрації для участі в сертифікації через:

 • ненадання документа (-ів), що підтверджує (-ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 • надання недостовірної інформації;
 • неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 • надання/надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 • наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

Відмова від участі
в сертифікації

Педагогічний працівник може за власним бажанням відмовитися від участі у сертифікації та надіслати рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua або доставити нарочно до ДпРЦОЯО письмову заяву (у довільній формі) чи її скановану копію, до якої має бути додано копію (скановану копію) документа, що посвідчує особу. Відповідна заява має надійти до регіонального центру не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування.