Сертифікація педагогічних працівників (2024)

Визначення та мета

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.


Метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Нормативні документи

Загальна інформація

Порядок проведення сертифікації педагогічних працівників установлює Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Зверніть увагу! Взяти участь у сертифікації можуть педагогічні працівники, які на момент реєстрації для участі в сертифікації працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Педагогічний працівник, який вже брав участь у сертифікації, але не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

Правом на проходження сертифікації за рахунок коштів державного бюджету педагогічний працівник може скористатися один раз на три роки.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним:

До кожного наступного етапу допускатимуться ті учасники, які успішно пройшли попередній.

Успішне проходження сертифікації може бути зараховано як проходження чергової (позачергової) атестації. Крім того, відповідно до частини п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту», сертифікований педагогічний працівник має отримувати щомісячну доплату в розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.

Категорії вчителів, що реєструються

Наказом МОН від 01.12.2023 № 1464 встановлено, що в 2024 році здійснюється сертифікація педагогічних працівників таких категорій:

  • учителів початкових класів;
  • учителів математики, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базового загальної середньої освіти;
  • учителів української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти;
  • учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» (всесвітньої історії, вступу до історії України та громадянської освіти, громадянської освіти, історії України, основ правознавства, курсів «Досліджуємо історію і суспільство», «Історія: Україна i світ», «Украйна і світ: вступ до історії та громадянської освіти»).

Особливості реєстрації

Участь педагогічних працівників у сертифікації здійснюється за умови їх добровільної реєстрації.

Розрахунок граничної кількості вчителів, які можуть бути зареєстровані у 2024 році для проходження сертифікації за категоріями. Докладніше…

Реєстрація педагогічних працівників для проходження сертифікації тривала з 15 до 30 січня 2024 року у два етапи:

Із процедурою реєстрації можна ознайомитися тут.

Про тести

Першим етапом сертифікації педагогічних працівників є незалежне тестування їхніх фахових знань та вмінь. На що потрібно зважати, готуючись до цього етапу, та якими будуть тести у 2024 році – визначено відповідними характеристиками.

Зміст тесту для вчителів початкових класів визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Він міститиме 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (86 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). Левова частка завдань тесту (75 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)», з них 34 % завдань перевірятимуть систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти. Майже однакову частку від кількості завдань тесту відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %). Оцінювання здійснюватимуть відповідно до схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді і по 2 тестових бали за кожну правильно зазначену відповідь до неструктурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю. На проходження всього тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 94.

Зміст тесту для вчителів української мови і літератури визначено відповідною Програмою незалежного тестування. Він міститиме 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання) та на встановлення відповідності (8 завдань). Левова частка завдань тесту для вчителів-філологів (75 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)». Так, аж 44 % від загальної кількості завдань перевірятимуть систему теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідну для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти. Майже однакову частку від кількості завдань тесту відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %). Оцінювання здійснюватимуть відповідно до схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді і за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. На проходження всього тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 114.

Зміст тесту для вчителів математики визначено відповідною Програмою незалежного тестування. Він міститиме 75 завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (62 завдання), на встановлення відповідності (3 завдання) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань). Значна кількість завдань тесту для цієї категорії вчителів (70 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)»: 33 % від загальної кількості завдань перевірятимуть систему теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів математичної освітньої галузі, необхідну для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти. Питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом відведено 13 % і 12 % завдань відповідно. Лише 5 % становитимуть завдання, які стосуються навичок партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу. Оцінюватимуть роботу відповідно до схеми нарахування балів: по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді; по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності; по 1 тестовому балу за кожну правильно зазначену відповідь до структурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю, по 2 тестових бали за кожну правильно зазначену відповідь до неструктурованого завдання відкритої форми з короткою відповіддю. На виконання всіх завдань тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 91.


Зміст тесту для вчителів історії та громадянських дисциплін  визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів історії та громадянських дисциплін.

Тест міститиме 90 завдань  чотирьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (79 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), на встановлення правильної послідовності (3 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (4 завдання), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Левова частка завдань тесту  для вчителів історії та громадянських дисциплін  (75 %) стосуватиметься розділу Програми «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)». Так, аж 44 % від загальної кількості завдань перевірятимуть систему теоретичних знань із предметів та інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі, визначену Державними стандартами середньої освіти. Майже однакову частку від кількості завдань тесту відведено питанням організації освітнього середовища та навичкам управління освітнім процесом (11 % і 10 % відповідно), найменшу – навичкам партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу (4 %).

Оцінювання здійснюватимуть відповідно до схеми нарахування балів

  • по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • по 1 тестовому балу за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару») у завданнях на встановлення відповідності;
  • 3 тестові бали за правильно вказану послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо) у завданнях на встановлення правильної послідовності;
  • по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих у завданнях з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 116.

Усі тести буде укладено українською мовою. 

Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником / учасницею  кількості балів за виконання всіх тестових завдань. Для успішного проходження незалежного тестування та участі в наступному етапі сертифікації учасник / учасниця має набрати не менш ніж 60% від максимальної кількості тестових балів.

Підготовка

Матеріали щодо тестів попередніх років можна побачити тут.

Тести ЗНО для вчителів онлайн.

Лист-виклик

27 лютого 2024 року для вчителів початкових класів, математики та української мови і літератури, які успішно зареєструвалися для участі в сертифікації, з’явилася можливість завантажити зі своїх кабінетів учасника сертифікації листи-виклики, де зазначено інформацію про місце (пункт тестування), дату і час проведення незалежного тестування. Зареєстровані вчителі історії та громадянських дисциплін матимуть змогу дізнатися таку інформацію не пізніше ніж 30 серпня 2024 року.

Графік проведення

9 березня 2024 року відбувся перший етап сертифікації вчителів початкових класів, української мови і літератури та математики — незалежне тестування.

Незалежне тестування вчителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі відбудеться 14 вересня 2024 року.

Незалежне тестування

Допуск учасників сертифікації до пункту тестування здійснюють з 10:15 до 10:50 у день незалежного тестування за умови пред’явлення ними:

1) паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу (копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасника сертифікації до пункту тестування);

2) листа-виклику.

Докладніше…

Правильні відповіді

12 березня 2024 року на сайті УЦОЯО розміщено тестові зошити із завданнями незалежного тестування фахових знань та вмінь, з якими працювали вчителі початкових класів, української мови і літературита математики відповідно. А також оприлюднено правильні відповіді, тож учасники / учасниці сертифікації можуть себе перевірити. Окрім того, протягом 19-22 березня щодня о 15:00 фахівці відділу сертифікації УЦОЯО в прямих етерах на YouTube-каналі центру коментуватимуть правильні відповіді до тестових завдань і відповідатимуть на запитання щодо них.

Вчителі історії та громадянських дисциплін зможуть звірити свої відповіді з правильними не пізніше 16 вересня 2024 року.

Результати незалежного тестування

20 березня результати незалежного тестування вчителів початкових класів, математики та української мови і літератури розміщено в кабінетах учасника сертифікації.

Результати незалежного тестування вчителів історії та громадянських дисциплін буде розміщено в кабінетах учасника сертифікації  не пізніше 25 вересня 2024 року.

Інформація про допущення чи недопущення учасника сертифікації до участі в її наступному етапі розміщується в кабінеті учасника сертифікації одночасно з результатами незалежного тестування.

Учасники сертифікації, які за підсумками проходження незалежного тестування наберуть менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів, не зможуть взяти участі в наступному етапі сертифікації.

Апеляція

Положенням про сертифікацію педагогічних працівників передбачено можливість подання учасниками сертифікації апеляційної заяви щодо результатів незалежного тестування. Докладніше…

Наступні етапи сертифікації

Другий та третій етапи сертифікаціїсамооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності та вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації — проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи.

Сертифікат

Відображення в кабінетах учасників сертифікації інформації про результати проходження сертифікації (розміщення сертифікатів про успішне проходження сертифікації) відбудеться не пізніше 18 грудня 2024 року.