Як системи освіти інтегрують креативне мислення в школи?

У 2022 році Україна взяла участь у черговому циклі міжнародного дослідження якості освіти PISA. Інноваційною галуззю в цьому циклі було креативне мислення. У черговому перекладеному числі «PISA у центрі уваги» наведено перші дані, отримані за підсумками дослідження. Зокрема міжнародні експерти в мінізвіті проаналізували те, наскільки поширеною в системах освіти світу є практика цілеспрямованої уваги до формування в учнівства креативного мислення та оцінювання рівня сформованості відповідної компетентності. 

Нагадаємо, що Український центр оцінювання якості освіти підготував переклад рамкового документа щодо оцінювання креативного мислення в межах PISA-2022. У цьому документі схарактеризовано широке розуміння креативного мислення в науці та його звужене розуміння в межах PISA (з огляду на цілі дослідження та низку інших чинників); окреслено зміст (конструкт) категорії «креативне мислення», на оцінювання складників якого орієнтований тест PISA; визначено посутні характеристики тестових матеріалів, що здатні забезпечити вимірювання рівнів сформованості креативного мислення 15-річних підлітків, та запропоновано зразки тестових завдань. Крім того, фахівці Українського центру оцінювання якості освіти надали в цьому матеріал вступ і додаток, які допомагають показати феномен креативного мислення у вітчизняному контексті.

Цей матеріал, безперечно, буде в пригоді вчительству, яке сповідує ідеї Нової української школи, де одним із наскрізних умінь, яке має формуватися під час навчання будь-яких предметів / інтегрованих курсів, є креативність / творчість.