Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ

Загальна інформація

Для певних категорій вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії, а також для вступників, які зареєструвалися для участі в додатковій сесії вступних випробувань, організовується додаткова (друга) сесія вступних випробувань.

Терміни проведення додаткової сесії: 31.07.2024–14.08.2024.

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану перелік населених пунктів, у яких проводиться друга сесія вступних випробувань, визначає Міністерство освіти і науки України з урахуванням безпекової ситуації згідно з пропозиціями обласних органів управління освітою.

Додаткова сесія вступних випробувань буде організована лише на території України.

Основні нормативні документи

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Учасники та особливості допуску

1. Особи, які не змогли зареєструватися для участі в ЄВІ / ЄФВВ під час основного періоду реєстрації та яких було зареєстровано під час додаткового періоду реєстрації (17.06.2024–21.06.2024). Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Для дистанційної реєстрації потрібно сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів та надіслати його на електронну адресу приймальної комісії. У разі успішної реєстрації вступнику / вступниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Докладніше …

2. Особи, яких було зареєстровано під час основного періоду реєстрації, та які:

1) брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії вступного випробування, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин, підтверджених відповідними рішеннями регламентних комісій:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;
 • виникнення в пункті тестування обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я вступників;
 • дочасне припинення процедури вступного випробування в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті тестування через неможливість створення належних умов для виконання екзаменаційної роботи;

3) не змогли взяти участі в основній сесії вступного випробування через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути (хвороба в день проведення основної сесії вступного випробування; стихійне лихо, воєнні дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії вступного випробування; викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення вступного випробування, але не раніше ніж за п’ять календарних днів; смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення вступного випробування, але не раніше ніж за сім календарних днів);

4) вибрали проходити єдине фахове вступне випробування за спрямуваннями, предметні тестування з яких відбуваються одночасно під час основної сесії, та зазначали під час реєстрації, за яким спрямуванням бажають проходити єдине фахове вступне випробування під час другої сесії.


Рішення про допуск вступника до участі в другій сесії у випадках, зазначених у підпунктах 1–3, ухвалює регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти (у випадках, зазначених у підпунктах 1, 2, рішення про допуск ухвалюється в разі задоволення апеляційною комісією при УЦОЯО клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань).

Строки та засоби подання документів

1. У день проведення вступного випробування відбувається подання заяв вступниками, які брали участь в основній сесії, але щодо них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань. Така заява подається одночасно з поданням апеляційної заяви щодо порушення процедури.

2. Протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії відповідного вступного випробування (з урахуванням дня проведення) відбувається подання заяв вступниками:

 • які брали участь в основній сесії, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань;
 • які не змогли взяти участі в основній сесії з причин, які не залежали від їхніх дій і волі та на які вони не змогли вплинути.

Заява щодо надання можливості пройти вступні випробування під час другої сесії та підтвердні документи мають бути подані до регіонального центру, на території обслуговування якого особа мала проходити ЄВІ / ЄФВВ, в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення вступного випробування та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою: znodp@ukr.net (адреса для учасників НМТ, які мали проходити ЄВІ / ЄФВВ не території обслуговування Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти),  датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру;
 • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Перелік документів, які потрібно подати до регіонального центру протягом трьох календарних днів із дня проведення відповідного тестування (з урахуванням дня проведення), у якому особа мала брати участь, для розгляду можливості участі в додатковій сесії

Для підтвердження факту хвороби в день проведення основної сесії вступного випробування

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Один із документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому, восьмому, дев’ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

Зразок довідки 095/озразок довідки 027/озразок довідки 086/о

Для підтвердження факту стихійного лиха, техногенної катастрофи

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або житлово-експлуатаційною організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює експлуатацію будинку, або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, або Українським гідрометеорологічним центром.

Для підтвердження факту викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення, форма якого встановлена Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194.

Рішення про допуск до участі в другій сесії приймає регламентна комісія лише в тому разі, якщо підтвердний документ видано не пізніше дати відповідного вступного випробування.

Для підтвердження факту смерті рідних по крові або по шлюбу

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Копія документа, що засвідчує державну реєстрацію смерті (копію одного з документів, передбачених підпунктами “а”, “б”, “ґ”, “е” пункту 1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)).

3. Копія документа, що підтверджує родинність по крові або по шлюбу з померлим.

Для підтвердження форс-мажорних обставини

1. Заява щодо участі у додатковій сесії.

2. Документ, що підтверджує форс-мажорні обставини.

У разі участі в основній сесії вступного випробування, але відсутності можливості розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин:

 • різке погіршення стану здоров’я вступника / вступниці;
 • виникнення в пункті тестування обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я вступників;
 • дочасне припинення процедури вступного випробування в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті тестування через неможливість створення належних умов для виконання екзаменаційної роботи.

Втупник / вступниця має подати заяву  щодо надання можливості пройти вступні випробування під час додаткової сесії*.

* У таких випадках, рішення про допуск до додаткової сесії, регламентна комісія ухвалює за підсумками обробки документів пунктів тестування та у разі задоволення апеляційною комісією клопотання щодо анулювання результату вступних випробувань.


Розгляд заяв відбувається в терміни передбачені нормативними документами. Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску до участі в додатковій сесії заявник(ця) може дізнатися у своєму «Кабінеті учасника вступних випробувань до магістратури».

Оскарження рішення регламентної комісії

Особа має право оскаржити рішення регламентної комісії щодо відмови в допуску до участі в другій сесії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при УЦОЯО не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, необхідного на її доставку) з дати розміщення інформації про відмову на інформаційній сторінці «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури».